Tanım:

Şirketler, rekabetin son derece fazla yaşandığı iş dünyasında, farklı düşünme tekniklerini kullanarak rakiplerinin önüne geçebilirler. Öncelikle inovasyonun ne olduğunu ve şirket içerisinde nasıl bir sistematik ile gerçekleştirileceğini bilmeleri önemlidir. Çalışanların istekli şekilde katıldığı inovasyon faaliyetleri istenen etkiyi oluşturabilmektedir.

Bu nedenle çalışanların bilgilendirilmesi ve uygun atmosferin oluşturulması gereklidir. Çalışanların kendilerini değerli hissedeceği bir süreç kurularak inovasyondan maksimum fayda elde edilebilir. İnovasyonun sadece Ar-Ge bölümlerinde değil; şirketin tamamında gerçekleştirilecek bir faaliyet olduğu unutulmamalıdır.

Bu eğitimde hem kişi olarak hem de şirket olarak inovasyon faaliyetlerini nasıl attırabileceğimiz üzerinde durulacaktır.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

  • İnovasyonun ne olduğunuz kavrayabilecek,
  • İnovasyon yetkinliğinin geliştirilmesi için neler yapılması gerektiğini öğrenebilecek,
  • İnovasyonu engelleyen faktörler öğrenebilecek,
  • İnovasyon ve Ar-Ge arasındaki ilişkiyi kavrayabilecek,
  • İnovasyon çeşitlerini detayları ile öğrenebilecek,
  • İnovasyon tekniklerini uygulamalı kavrayabilecek ve
  • Şirketlerde inovasyon kapasitesini arttırabilmek için neler yapılabileceğini öğrenecektir.

Son Yazılar

Kategoriler