Mühendis Gelişimi

June 2020

Dijital Dönüşüm Mühendisi Yetiştirme Program Tanıtımı

2020-06-22T22:49:38+03:00

Artan rekabet firmaların ayakta kalabilmesi için süreçlerinde iyileştirme yapmalarını zorunlu kılıyor. Bu iyileştirmelerden birisi de süreçlerin dijitalleştirilmesi ve tüm verileri anlık olarak görüp karar almayı kolaylaştırmasıdır. Bu nedenle firmalarda bu değişimi gerçekleştirecek bir kadroya ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Mevcut kadrolarına eğitimler vererek bu kadroyu oluşturmaya çalışan firmalar bir yandan da bu konuda uzmanlaşmış kişileri de istihdam etmek istemektedir. Bursa'da bu amaçla (UHKİB )Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği) ve BUSİAD (Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği) tarafından gerçekleştirilen benimde koordinatörü olduğum Dijital Dönüşüm Mühendisi Yetiştirme Programı 2019 yılından bu yana başarı ile gerçekleştirilmektedir. Bursa'nın önemli konfeksiyon firmalarının da destek verdiği bu Devamını Oku

Dijital Dönüşüm Mühendisi Yetiştirme Program Tanıtımı2020-06-22T22:49:38+03:00

Otomotiv Ürün Geliştirme Süresinde Prototip Üretimi

2020-06-22T21:57:31+03:00

Otomobil ürün geliştirme sürecinde önemli adımlardan birisi prototip parça ya da komplelerinin üretilmeleri ve test edilmeleridir. Her ne kadar sanal analizlerdeki gelişmeler prototipe olan ihtiyacı azaltsa da ihtiyacı sıfırlayamamıştır. Ülkemizde çok az firmanın gerçekleştirdiği bu çalışmalar nedeni ile konu uzmanlarının sayısı da sınırlıdır. Bu sunumda ürün geliştirme sürecindeki prototip ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları karşılama için kullanılan prototip imalat yöntemlerinin tanıtımını Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile paylaştık.

Otomotiv Ürün Geliştirme Süresinde Prototip Üretimi2020-06-22T21:57:31+03:00

Fütürizm ve Mühendislik

2020-06-22T22:40:25+03:00

Hızını gittikçe arttıran teknolojik gelişmeler sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de şekillendirmeye devam ediyor. Bugün için imkansız görünen konuların yarın için normal olacağı, bu değişimin dünyanın sadece bir kısmında değil her yerinde hissedileceği ve herkesin etkileneceği bir gerçek. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek otomobil üretimi, elektrikli araçlar, otonom araçlar, uçan araçlar, lastik ve jantlar, ulaşım çözümleri, telefonlar, sağlık, robotlar, 3b yazıcılar, arttırılmış ve sanal gerçeklik gibi farklı alanlardaki teknolojik gelişmelere bakarak biz mühendisler olarak geleceğe nasıl hazır olmamız gerektiği üzerinde durduk. Zira geleceğe hazır olamayan ve değişime ayak uyduramayan kişi ya da mesleklerin ortadan kalkması kaçınılmaz olacak. Devamını Oku

Fütürizm ve Mühendislik2020-06-22T22:40:25+03:00

İnovasyon Eğitimi

2020-06-22T13:32:33+03:00

Günümüzde şirketlerin arttan rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri için en önemli konularından birisinin inovasyon olduğu bilinmektedir. Bu da şirketlerin inovasyon konusunda başarılı kişileri istihdam etmesine yol açmıştır. Bu sunumda Benim Adım Gelecek platformunda yer alan gençler için gerçekleştirdiğimiz inovasyon eğitiminde inovasyonun önemi üzerinde durduk ve inovatif bir kişi olmak için neler yapmaları gerektiğini konuştuk.

İnovasyon Eğitimi2020-06-22T13:32:33+03:00

Geleceğin Teknolojileri

2020-06-22T13:35:19+03:00

20 yüzyıl ile artmaya başlayan teknolojik değişim günümüzde hızını arttırarak devam etmektedir. önümüzdeki dönemde nasıl teknolojiler bizi bekliyor ve hayatımızı nasıl değiştirecek bunların bilinmesi çok önemli. Bir çok meslek önümüzdeki yirmi yılda ortadan kalkacak ve yerine farklı meslekler doğacak. Bu nedenle gelecek için hazı olmak oldukça önemli. Bu sunumda Benim Adım Gelecek platformundaki gençler ile birlikte Geleceğin Teknolojileri üzerine konuştuk ve bu teknolojiler için nasıl hazır olmamız gerekiyoru değerlendirdik.

Geleceğin Teknolojileri2020-06-22T13:35:19+03:00

Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı Hakkında Bilgiler

2020-06-22T13:30:41+03:00

2016 yılından buyana Bursa'da başarı ile düzenlenmekte olan Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı 2019 yılından itibaren İzmir ve Kocaeli illerinde de düzenlenecek. Bu sunumumda nu programlara kimler başvurabilir, nasıl başvurulacak, seçin süreci nasıl olacak, eğitim yeri ve tarihleri nedir, eğitim başlıkları nelerdir, sertifika verilecek midir gibi soruların cevaplarını vermeye çalıştım. Yaklaşık 300 saatlik ve ücretsiz olan bu program yeni mezun mühendisler tarafından kaçırılmayacak bir fırsattır.

Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı Hakkında Bilgiler2020-06-22T13:30:41+03:00

Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı (Gebze)

2020-06-22T13:29:08+03:00

Yeni mezun mühendislerin Ar-Ge merkezlerinde görev alabilmeleri için ihtiyaç duyacakları eğitimleri içeren Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı 2019 yılından itibaren artık Gebze'de. Bu programa kimler nasıl başvuracaklar ve nasıl bir süreç sonrasında seçimler tamamalanacak ve program boyunca alacakları eğitimleri bu videomuzda paylaştık.

Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı (Gebze)2020-06-22T13:29:08+03:00

Kimler Ar-Ge Mühendisi Olmalı?

2020-06-22T13:27:09+03:00

Günümüzün mühendislerinin çalışabileceği alanlardan birisi de firmaların Ar-Ge merkezleridir. Bu merkezlerde mühendis arkadaşları nasıl bir çalışma ortamı bekliyor onlardan bahsederek gençlerin doğru bir çalışma alanına katkı sağlamasını sağlamaya çalıştık. Mühendisler mezun olduktan sonra farklı alanlarda çalışabilirler. Mühendislik branşları gibi çalışma alanlarının seçimi de önemlidir. İnsan sevdiği alanda çalışır ise hem mutlu hem de başarılı olacağını unutmamalıyız.

Kimler Ar-Ge Mühendisi Olmalı?2020-06-22T13:27:09+03:00

Değişen Dünyada Mühendislik Eğitimi

2020-06-22T13:26:46+03:00

Dünyada yaşanan hızlı değişim sanayi kuruluşlarının mühendislerden beklentileri de değiştirmiştir. Üniversitelerde sanayi partnerleri ile kurdukları danışma kurulları ile bu talepleri anlamaya ve müfredatlarına yansıtmaya çalışmaktadır. Fakat değişim hızının fazla ve sürekli artarak devam etmesi nedeni ile henüz sanayinin istediği mühendislerin üniversitelerden mezun olmasını yeteri kadar sağlanamamıştır. Yapılan bu sunumda mühendislerin, firmaların istediği seviyeye ulaşmaları için nelere sahip olmaları gerektiği üzerinde durulmuştur. Ayrıca yeni mezun gençlerin firmaların istediği Ar-Ge merkezlerinde görev alabilmeleri için gerekli olan yetkinlikleri kazanabilmelerini sağlamayı amaçlayan Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı hakkında bilgi verilmiştir.

Değişen Dünyada Mühendislik Eğitimi2020-06-22T13:26:46+03:00

Proje Yönetimi Eğitimi

2020-06-22T13:41:25+03:00

Günümüzde başlatılan bir çok proje sona ulaşmadan iptal edilmekte ya da başlangıçta öngörülen maliyet, zaman ve kaliteye uygun olarak tamamlanamamaktadır. Bu nedenle proje yönetiminin bu konuda yetişmiş kişiler ile hassasiyet ile yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri ile yapmış oğlumuz seminerde proje nedir? Proje yönetiminde nelere dikkat edilmelidir? Projenin gidişatı nasıl kontrol edilir? Projenin başarısı için kalite, zaman ve maliyetler nasıl kontrol edilmelidir konularını konuştuk.

Proje Yönetimi Eğitimi2020-06-22T13:41:25+03:00
Go to Top