Tanım

Yöneticilerin karşılaştıkları sorunlara koçluk yaklaşımıyla çözüm bulmayı amaçlayan bu eğtiimde, yöneticilik ve koçluk ile ilgili detaylı bilgileri uygulamalar yardımıyla aktarılması ve geri bildirim, delegasyon, motivasyon ve çatışma yönetimi gibi temel yöneticilik becerilerinin kazandırılması amaçlamaktadır.

Eğitim Hedefleri

Eğitimin İçeriği

  • Temel Bilgiler
  • Yöneticinin Ekibi ve Kendisini Tanıması
  • Delegasyon Nasıl Yapılmalı
  • Zaman Yönetimi
  • Yöneticilikte Güvenli Davranış (Assertiveness)
  • Yöneticinin Ekip içi ve Dışı Çatışmaları Yönetmesi ve Güveni Oluşturması
  • Çalışanının Motivasyonunu Sağlamak
  • Kuruma Özgü – Etkileşimli (Interaktif) Yöneticilik Vaka Çalışmaları
  • Geri Bildirim ve Performans Yönetimi
  • Değişim Yönetimi

Son Yazılar

Kategoriler