Tanım

TRIZ dilimize “Yaratıcı Problem Çözme Teorisi” olarak tercüme edilmiş Rusça bir kavramdır. 1946’da Genrich Saulovich Altshuller ve meslektaşları tarafından üç milyondan fazla patentin incelenmesi sonucu geliştirilmiş sistematik bir problem çözme metodolojisidir. Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte tanınmaya başlanmış, dünyanın birçok ülkesinde yüksek okullar ve enstitülerde ders olarak okutulmaktadır.

Yeni keşifler, icatlar ortaya koymak için yaratıcı düşünce gücünün yanında yıllar süren deneyimlere ihtiyaç vardır. Tarihte birçok icat zorlu denemelerin sonunda ortaya çıkabilmiştir. İnovasyonun önündeki iç ve dış birçok engelde bu süreci zorlaştırır. Altshuller ve ekibi endüstriyel alandaki tüm deneyimlerden faydalanarak inovasyonun algoritmasını oluşturmaya çalışmışlar ve bu alanda kendileri de bir inovasyon ortaya koyarak tarihteki yerlerini almışlardır.

TRIZ kavram ve yöntemini öğrenerek birçok büyük firma problemlerini doğru tespit edebilmiş ve problemlerine kalıcı çözümler bulmuşlardır. Bu süreçte ürünlerini koruyabilecek çok sayıda da patent fikri bulmuşlardır.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

 • TRIZ yöntemi ile hangi tür problemlerin çözülebileceğini,
 • Problemler için olabilecek birden fazla çözüm yollarını
 • Farklı çözümleri karşılaştırarak en uygun çözümü seçebilmeyi

öğrenecektir.

Eğitimin İçeriği

 • TRIZ’e Giriş
  • TRIZ’in Tarihçesi
  • TRIZ’in Mantığı ve Temel Prensipleri
 • Yaratıcı Düşünme ve TRIZ Teknikleri I
  • Elektronikleştirme
  • Bölgeselleştirme
  • İşe Yönelik Uygulama
 • TRIZ için QFD: Tüketici İhtiyaç Analizi ve Fonksiyon Haritalaması
  • İhtiyacı Etkileyen Kullanıcı Eğitimleri
  • Kullanıcı Trendlerinin Belirlenmesi
  • Geliştirme için Beyin Fırtınası
  • Fonksiyon Haritalaması
  • İşe Yönelik Uygulama: Çalışanlarımızın Projelendirilebilecek Fikirleri Geliştirmeleri
 • Yaratıcı Düşünme ve TRIZ Teknikleri II
  • Yuvalama + Çok Fonksiyonluluk + Birleştir Teknikleri
  • Uygulama/Egzersiz
  • Gözenek – Delik Ekle
  • Mekanik Sistemi Değiştir + Homojenleştir
  • Diğer 4 Teknik + Uygulama/Egzersiz
 • Yaratıcı Düşünme ve TRIZ Teknikleri III
  • Diğer 4 Teknik + Uygulama/Egzersiz
  • Etkileşimli Kaynakları Etkili Kullanma Grup Egzersizi
  • Kaynaklardan Etkin Yararlanma Tekniği
  • Projeye Uygulama Mini – Çalıştay
  • İşe Yönelik Uygulama: Çalışanlarımızın Projelendirilebilecek Fikirleri Geliştirmeleri
 • Firmaya Uygulama Çalışması (Gerekirse Ayrı Çalıştay Oturumu):
  • Ürün, Bileşen, Sistem Çelişkilerinin Belirlenmesi Çalışması
  • Çelişki Çözümleri için Matris Tablosunun Kullanımı
  • İşimizdeki Çelişkilerin Çözümü için TRIZ Çelişki Tablosunun Kullanılması Uygulaması

Son Yazılar

Kategoriler