Tanım:

TRIZ dilimize “İnovatif Problem Çözme Teknikleri” olarak tercüme edilmiş Rusça bir kavramdır. Genrich Saulovich Altshuller ve meslektaşları tarafından üç milyondan fazla patentin incelenmesi sonucu geliştirilmiş sistematik bir problem çözme metodolojisidir. Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte tanınmaya başlanmış, dünyanın birçok ülkesinde yüksek okullar ve enstitülerde ders olarak okutulmaktadır.

Yeni keşifler, icatlar ortaya koymak için yaratıcı düşünce gücünün yanında yıllar süren deneyimlere ihtiyaç vardır. Tarihte birçok icat zorlu denemelerin sonunda ortaya çıkabilmiştir. İnovasyonun önündeki iç ve dış birçok engelde bu süreci zorlaştırır. Altshuller ve ekibi endüstriyel alandaki tüm deneyimlerden faydalanarak inovasyonun algoritmasını oluşturmaya çalışmışlar ve bu alanda kendileri de bir inovasyon ortaya koyarak tarihteki yerlerini almışlardır.

TRIZ kavram ve yöntemini öğrenerek birçok büyük firma problemlerini doğru tespit edebilmiş ve problemlerine kalıcı çözümler bulmuşlardır. Bu süreçte ürünlerini koruyabilecek çok sayıda da patent fikri bulmuşlardır.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

  • TRIZ yöntemi ile hangi tür problemlerin çözülebileceğini,
  • TRIZ ile problemleri çözebilecek,
  • Patent TRIZ ilişkisini,
  • İnovasyon seviyelerini,
  • İdeal sistemi,
  • Kaynakların kullanımı,
  • Çelişkiler matrisi ve
  • Mühendislik parametrelerini öğrenebilecektir.

Son Yazılar

Kategoriler