Tanım

Teknik Resim; endüstride makine parçalarının yapımı ve montajı için gerekli olan bütün bilgileri taşıyan, bir ölçek dahilinde ve belirli kurallara uygun olarak kâğıt üzerine çizilen resimdir. Teknik Resimler kabul edilen çizim kural ve metotlarını bilen ve uygulayabilen kişiler tarafından çizilebilir; tüm dünyadaki teknik personeller arasındaki ortak bir dildir. Tasarımcılar, üretimciler, kaliteciler, satınalmacılar ve prosesin tüm süreçlerinde görevli çalışanlar için teknik resim iletişimin temel şartıdır. Ayrıca müşteri – imalatçı ilişkilerinde doğru ve yeterli seviyede iletişim oluşturulmasını sağlar.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

teknik resim kurallarını öğrenerek çizim yapabilecek ya da çizilmiş bir resmi okuyarak diğer teknik personel ile bu resimler üzerinden iletişim kurabilecektir.

Eğitimin İçeriği

  • Neden Teknik Resim?
  • Çizgi Biçimleri, Norm Yazı ve Rakamlar, Ölçeklendirme
  • İzdüşümler
  • Görünüşler
  • Perspektif
  • Ölçülendirme
  • Kesit Alma
  • Yüzey Pürüzlülüğü
  • Toleranslar
  • Resim Okuma

Son Yazılar

Kategoriler