Tanım:

FMEA – Hata Türü ve Etkileri Analizi (Failure Mode Effect Analysis), ABD ordusunda uçak üretimi için geliştirilmiştir. Sistem, Tasarım ve Proses hatalarının etkilerinin belirlenmesi için güvenilir bir değerlendirme tekniği olarak kullanılmıştır.

Günümüzde özellikle otomotiv sektörü başta olmak üzere, parça tasarımı ve üretimi yapan tüm sektörlere uygulanabilen bir parça tasarım aracıdır. Parça tasarımından kaynaklanabilecek olası hataları değerlendirir; bu değerlendirmeyi yaparken, parçanın kullanıldığı araç/ünitenin kullanım yerinde oluşan, araca ve üniteye yansıyan hatalarla ilgili istatistiği de dikkate alır.

Mevcut ve benzer ürünlerden edinilmiş tecrübelerle ya da potansiyel olarak ortaya konulan hata türlerini, ilk üretim öncesinde analiz etmekte ve olası hataların oluşmamasını ya da yakalanmasını amaçlayan bir araçtır. Tasarım hatalarının sistem fonksiyonları üzerindeki hata türlerini hedef alır.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

  • Tasarım FMEA tekniğini öğrenebilecek,
  • Mevcut ürün üzerinde yapılan değişiklikleri uygulama aşamasında yaşanan hataların önüne geçebilecek,
  • Hatadan arındırılmış bir revizyon sürecini gerçekleştirmeye imkân kazanacak ve
  • Yeni ürün tasarımında da aynı analizlerle tasarım projesinin yönetilmesini sağlayabilecektir.

Son Yazılar

Kategoriler