Tanım:

Çalışma yaşamında birçok kez sunum yaparak görüşlerin aktarılması, karar alınmasının sağlaması ve tanıtımlar gerçekleştirilir. Amaca ulaşabilmek için uygun sunum dokümanı hazırlanmalı ve sunum etkili bir şekilde yapılmalıdır. Her yapılan sunum sonrasında durum değerlendirmesi yapılarak bir sonraki sunum hazırlıkları iyileştirilmelidir.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

  • Sunum dokümanlarını nasıl hazırlayacaklarını
  • Sunum öncesi yapılması gerekenleri
  • Sunum sırasında yapılması gerekenleri ve
  • Sunum sonunda yapılması gerekenleri

öğrenebileceklerdir.

Son Yazılar

Kategoriler