Tanım

Müşteri gereksinimleri her zaman net değildir. Ek olarak müşteri ne istediğini tam olarak bilse de isteklerini iletebileceği teknik veya mühendislik yetkinliklerine sahip değildir. Müşteri gereksinimlerinin teknik veya mühendislik spesifikasyonlarına dönüştürülmesinde QFD bize yardımcı olur. QFD benzersiz bir araç olarak bu gereksinimleri tanımlamak için yapılandırılmış bir yaklaşıma sahiptir. QFD, müşteri taleplerinin işletmenin kalite karakteristiklerine dönüştürülmesini sağlama, bir ürün üzerindeki farklı fonksiyonlar arasında bir iletişim oluşturma, ürün ya da proses üzerinde yapılacak geliştirmeleri önceliklendirme, hedefleri belirleme, diğer rakip ürünlerle karşılaştırma olanağı sağlama ve maliyet azaltma alanlarını belirleyebilme konularında işletmelere yardımcı olmaktadır.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

ürün ve proses tasarımında, Kalite Fonksiyonları Dağılımı metodunu kullanarak müşteri beklentilerini ürüne ve prosese yansıtma yetkinliği kazanacaklardır.

Eğitimin İçeriği

 • Tarihçe, Gelişim ve Tanımlar
 • Ürün Kalite Planlaması (APQP) İlişkisi
 • QFD ile Proje Yönetimi İlişkisi
 • Ürün Fonksiyonlarının Belirlenmesi
 • Ürün Ağaçları ve Etkileşimlerinin Belirlenmesi Etkileşen Parça Gurupları Gereksinimleri
 • Parça, Parça Etkileşimleri
 • QFD Metodolojisi
 • Kalite Evi Modeli (HOQ)
 • Müşteri Sesi Modeli (VOC)
 • Tasarım Gereksinimleri
 • İlişki Diyagramları
 • Kıyaslama Teknikleri (Benchmarking)
 • Korelasyon Matrisi Modeli
 • Ürün Göstergeleri
 • Sistem, Operasyonel Proses ve Servis Tasarımı
 • QFD Çalışması Avantajları
 • QFD Uygulama Adımları
 • Teknik Resim ve Mühendislik Şartları
 • Üretim ve Makine Operasyonları Gereksinimleri
 • Ürün için Malzeme Testleri
 • Operasyon Kontrol Gereksinimleri ve Sonuç Testleri
 • Çevresel ve İş Güvenliği Koşulları
 • Genel Kimyasal, Metalürjik Gereksinimler
 • Yasal ve Onay Gerektiren Organizasyonlar
 • Katılımcılar ile Uygulama Örneklemeleri

Son Yazılar

Kategoriler