Tanım:

Müşteri gereksinimleri her zaman net değildir. Ayrıca müşteri ne istediğini tam olarak bilse de isteklerini iletebileceği teknik veya mühendislik yetkinliklerine sahip değildir. Müşteri gereksinimlerinin teknik veya mühendislik spesifikasyonlarına dönüştürülmesinde QFD bize yardımcı olur. QFD benzersiz bir araç olarak bu gereksinimleri tanımlamak için yapılandırılmış bir yaklaşıma sahiptir. QFD, müşteri taleplerinin işletmenin kalite karakteristiklerine dönüştürülmesini sağlama, bir ürün üzerindeki farklı fonksiyonlar arasında bir iletişim oluşturma, ürün ya da proses üzerinde yapılacak geliştirmeleri önceliklendirme, hedefleri belirleme, diğer rakip ürünlerle karşılaştırma olanağı sağlama ve maliyet azaltma alanlarını belirleyebilme konularında işletmelere yardımcı olmaktadır.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

ürün ve proses tasarımında, Kalite Fonksiyonları Dağılımı metodunu kullanarak müşteri beklentilerini ürüne ve prosese yansıtma yetkinliği kazanabileceklerdir.

Son Yazılar

Kategoriler