Tanım

FMEA (Failure Mode Effect Analysis) disiplini, 1960’larda ABD ordusu tarafından uçak üretimi için geliştirilmiştir. Sistem, Tasarım ve Proses hatalarının etkilerinin belirlenmesi için güvenilir bir değerlendirme tekniği olarak kullanılmıştır.

Proses FMEA bir üretim sürecinde meydana gelmesi muhtemel hataların sistematik olarak tespiti ve önlemi esas alınarak hazırlanmış bir ön proses tasarım aracıdır. Sistematik yaklaşımda hatanın etkisi, sıklığı, mevcut kontrol ve önleme yöntemleri baz alınır. Üretim sürecinde katkısı olan / olacak her bir uzman Proses FMEA ekibinde yer almalıdır.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

şirketlerdeki üretim/hizmet faaliyetlerinde karşılaşılan hataları, bu hataların etkilerini ve hatalar ile ilişkili mekanizmaları öğrenerek Proses FMEA aktivitelerini gerçekleştirebilecektir.

Eğitimin İçeriği

 • Proses FMEA Nedir?
 • Proses FMEA Ne Zaman ve Nerelerde Uygulanır?
 • Proses FMEA’ Ya Giriş
 • Proses FMEA Formu:
 • Parça / Fonksiyon
 • Potansiyel Hata Türü
 • Hatanın Potansiyel Etkileri
 • Şiddet
 • Hatanın Potansiyel Sebepleri / Mekanizmaları
 • Olasılık
 • Mevcut Kontroller
 • Saptanabilirlik
 • Risk Öncelik Sayısı (RÖS)
 • Önerilen Faaliyetler
 • Sorumlular ve Hedef Bitiş Tarihi
 • Yapılan Faaliyetler
 • Revize RÖS
 • Proses FMEA’ nın Çıktıları

Son Yazılar

Kategoriler