Tanım:

FMEA – Hata Türü ve Etkileri Analizi (Failure Mode Effect Analysis), ABD ordusunda uçak üretimi için geliştirilmiştir. Sistem, Tasarım ve Proses hatalarının etkilerinin belirlenmesi için güvenilir bir değerlendirme tekniği olarak kullanılmıştır.

Proses FMEA bir üretim sürecinde meydana gelmesi muhtemel hataların sistematik olarak tespiti ve önlemi esas alınarak hazırlanmış bir ön proses tasarım aracıdır. Sistematik yaklaşımda hatanın etkisi, sıklığı, mevcut kontrol ve önleme yöntemleri baz alınır. Üretim sürecinde katkısı olan / olacak her bir uzman Proses FMEA ekibinde yer almalıdır.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

  • Proses FMEA tekniğini öğrenebilecek,
  • Mevcut proses üzerinde yapılan değişiklikleri uygulama aşamasında yaşanan hataların önüne geçebilecek,
  • Hatadan arındırılmış bir revizyon sürecini gerçekleştirmeye imkân kazanacak ve
  • Yeni proses tasarımında da aynı analizlerle prosesin tasarlanmasını sağlayabilecektir.

Son Yazılar

Kategoriler