Tanım

Günümüzde hızla artan rekabette başarılı bir şekilde yer alabilmek için çok sayıda firma Ar-Ge ve Tasarım merkezleri kurmaktadır. Kurulan bu merkezlerdeki en önemli konu rekabetçi ürün geliştirebilmek için proje fikirlerinin oluşturulabilmesidir. Bu amaca ulaşmak için bu merkezlerde nasıl bir atmosfer tesis edilmeli ve nasıl bir organizasyon olmalıdır?

Elde edilen ve beğenilen bir proje fikri nasıl hayata geçirilebilir? Bunun için gerekli olan ihtiyaçlar nedir? Bunların tespit edilmesi öncelikle gereklidir. İhtiyaçlar belirlendikten sonra, firma yönetiminin bu projenin hayata geçirilmesi için nasıl bir ön hazırlık yapması gerekir? Bu hazırlık iyi yapılmadığında çok güzel proje fikirlerinin hayata geçmediği tecrübe edilmiştir.

Proje fikri için gerekli ihtiyaçlar belirlendiğinde tüm finansmanın firma tarafından karşılanacak olması çoğu projenin onay almasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle ülkemizdeki hatta yurt dışındaki teşvik mekanizmalarının bilinmesi ve onlardan yararlanılması gereklidir.

Teşvik mekanizmalarının pek çoğu bir projeye destek olabilmek için projenin yenilikçi yönünü, üretime alınabilirliğini ve projenin gerçekleşebileceği ortamın olup olmadığını kontrol ederler. Projelerin bu sorulara cevap verebiliyor olması gerekir. Bu nedenle bu başvurular dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Ülkemizdeki en önemli teşvik mekanizması olan TEYDEB için proje yazımında dikkat edilmesi gerekenler bilinir ise diğer teşvik kaynaklarına proje hazırlamakta da sorun yaşanmayacaktır.

Eğitim Hedefleri

 • Eğitim sonunda katılımcılar;
  • Proje fikirlerinin nasıl toplanacağını
  • Nelerin Ar-Ge projesi olabileceğini
  • TEYDEB 1501 projesi hazırlamayı
  • Proje planı hazırlamayı
  • Proje bütçesi oluşturmayı ve harcama planlaması yapmayı

  öğrenecektir.

Eğitimin İçeriği

 • Ar-Ge Projesi Kavramı Nedir?
 • Proje Fikirleri Nasıl Toplanır ve Değerlendirilir?
 • Hangi Proje Önerilerine Destek Alınabilir
 • Ulusal Destek / Hibe Programları Nelerdir? (TEYDEB, KOSGEB, …)
 • TEYDEB Sistemindeki Tüm Süreçlerin İncelenmesi (Projenin ARGE Yönü, Bütçesi, Proje Planı Hazırlama, …)
 • Üniversite ve Firmalar ile İş Birliklerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Projelerde Maliyet Dağılımı Nasıl Olmalı?
 • Proje Değerlendirme ve İzleme Süreçleri
 • Proje Kapanışı Nasıl Olmalı?

Son Yazılar

Kategoriler