Tanım:

Elde edilen ve beğenilen bir proje fikri nasıl hayata geçirilebilir? Bunun için gerekli olan ihtiyaçlar nedir? İhtiyaçlar belirlendikten sonra, firma yönetiminin bu projenin hayata geçirilmesi için nasıl bir ön hazırlık yapması gerekir?

Proje fikri için gerekli ihtiyaçlar belirlendiğinde tüm finansmanın firma tarafından karşılanacak olması çoğu projenin gerçekleştirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle ülkemizdeki hatta yurt dışındaki teşvik mekanizmalarının bilinmesi ve onlardan yararlanılması gereklidir.

Teşvik mekanizmalarının pek çoğu bir projeye destek olabilmek için projenin yenilikçi yönünü, üretime alına bilirliğini ve projenin gerçekleşebileceği ortamın olup olmadığını kontrol ederler. Projelerin bu sorulara cevap verebiliyor olması gerekir. Bu nedenle bu başvurular dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Ülkemizdeki en önemli teşvik mekanizması olan TEYDEB için proje yazımında dikkat edilmesi gerekenler bilinir ise diğer teşvik kaynaklarına proje hazırlamakta da sorun yaşanmayacaktır.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

  • Proje fikirlerinin nasıl toplanacağını
  • Nelerin Ar-Ge projesi olabileceğini
  • Projelere hibe veren kurumları
  • TEYDEB 1501 projesi hazırlamayı
  • Proje planı hazırlamayı
  • Proje bütçesi oluşturmayı ve harcama planlaması yapmayı
  • Proje başvurusu öncesi yapılması gerekenleri,
  • Proje süresince yapılması ve dikkat edilmesi gerekenleri ve
  • Proje kapanışında neler yapılması gerektiğini öğrenebileceklerdir.

Son Yazılar

Kategoriler