Tanım

Günümüzde hayatın tüm aşamalarında karşımıza problemler çıkmakta ve biz de bunlara çözümler üretmekteyiz. Tüm bu problemlerin çözümündeki en önemli safha problemi tanımlamak ve gerçek sebebini bulabilmektir. Problem iyi tanımlanmadığı ve kök nedeni bulunamadığında geliştirilen çözümler kısa vadeli ve tatmin edicilikten uzak olmaktadır.

Bu eğitimde teknik alanda ortaya çıkan problemlerin tanımlanması ve kök neden analizi konuları üzerinde durulacaktır. Balık kılçığı, histogram, beyin fırtınası, sebep sonuç analizi, pareto analizi gibi yöntemler hakkında bilgi sahibi olup, bu yöntemlerin nasıl kullanılacağı görülecektir.

Problemin tanımlanmasından sonra çözümü için de birçok yöntem geliştirilmiştir. Farklı çözüm yöntemleri tanıtılarak uygulamalı olarak 7 Adımda Yalın Problem Çözme yöntemi üzerinde durulacaktır.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

 • Problemi tanımlayabilecek
 • 7 adımda problem çözme tekniğini öğrenecek
 • Problem çözme tekniklerini

öğrenecektir

Eğitimin İçeriği

 • Problemi Tanımlama
 • Problem Çözme Aşamaları
 • Problemin Analizi
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Beyin Fırtınası
 • Pareto Diyagramı
 • Sebep Sonuç Analizi (Cause & Effect Analysis)
 • Kök Neden Analizi Uygulamaları
 • Ishikawa Diyagramı / Fish Bone / Balık Kılçığı Diyagramı
 • PDCA – PUKO Analizi
 • 7 Adımda Problem Çözümü
 • Adım: Problem Seçimi
 • Adım: Problemin Tanımlaması
 • Adım: Mevcut Durum Analiz
 • Adım: Hedefin Belirlenmesi
 • Adım: Kök Neden Analizi
 • Adım: Karşı Önlemlerin Belirlenmesi ve İyileştirme Faaliyetlerinin
 • Adım: Sonuçlarının Kontrolü
 • Adım: Standartlaştırma ve Yayılımı

Son Yazılar

Kategoriler