Tanım:

Günümüzde hayatın tüm aşamalarında karşımıza problemler çıkmakta ve biz de bunlara çözümler üretmekteyiz. Tüm bu problemlerin çözümündeki en önemli safha problemi tanımlamak ve gerçek sebebini bulabilmektir. Problem iyi tanımlanmadığı ve kök nedeni bulunamadığında geliştirilen çözümler kısa vadeli ve tatmin edicilikten uzak olmaktadır.

Problemin tanımlanmasından sonra çözümü için de birçok yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemleri kullanarak kök nedenler daha sistematik bir şekilde bulunur ve problem daha az kaynak harcanarak kalıcı olarak çözülebilir.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

  • Problemi tanımlayabilecek
  • 7 Kalite aracını tanıyacak
  • Kök neden analizi yapabilecek
  • 7 adımda problem çözme tekniğini öğrenebilecektir.

Son Yazılar

Kategoriler