Tanım:

MSA – Ölçüm Sistemleri Analizi (Measurement Systems Aanalysis), yeni ürün devreye alınmasında ve seri imalatta müşteri özel istekleri başta olmak üzere tüm karakteristiklerin doğru ölçüldüğünü garanti altına almak amacıyla kullanılan yöntemdir.

Ürün ve süreçlerin performansı ve değişkenliklerini doğru şekilde değerlendirmek için öncelikle ölçüm sistemi kaynaklı değişkenlikler tanımlanmalı ve toplam değişkenlikten ayırt edilmelidir.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

  • MSA ile ilgili kavram ve teknikleri öğrenebilecek ve
  • Firmalarında Ölçüm Sistemleri Analizi sistemini kurmaları ve uygulamaları için yetkinlik kazanabileceklerdir.

Son Yazılar

Kategoriler