Tanım:

FMEA – Hata Türü ve Etkileri Analizi (Failure Mode Effect Analysis), ABD ordusunda uçak üretimi için geliştirilmiştir. Sistem, Tasarım ve Proses hatalarının etkilerinin belirlenmesi için güvenilir bir değerlendirme tekniği olarak kullanılmıştır.

Günümüzde özellikle otomotiv sektörü başta olmak üzere, parça tasarımı ve üretimi yapan tüm sektörlere uygulanabilen bir parça tasarım aracıdır. Parça tasarımından kaynaklanabilecek olası hataları değerlendirir; bu değerlendirmeyi yaparken, parçanın kullanıldığı araç/ünitenin kullanım yerinde oluşan, araca ve üniteye yansıyan hatalarla ilgili istatistiği de dikkate alır.

Mevcut ve benzer ürünlerden edinilmiş tecrübelerle ya da potansiyel olarak ortaya konulan hata türlerini, ilk üretim öncesinde analiz etmekte ve olası hataların oluşmamasını ya da yakalanmasını amaçlayan bir araçtır. Tasarım hatalarının sistem fonksiyonları üzerindeki hata türlerini hedef alır.

Bu eğitim Automotive Industry Action Group (AIAG) ve Verband der Automobilindustrie (VDA) işbirliği ile 2019 yılında hazırlanan Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA) El Kitabı’na göre hazırlanmıştır. Yeni FMEA yaklaşımında temel amaçlar; kalite maliyetlerinin daha iyi yönetilmesi böylelikle maliyetlerin düşürülmesi, risklerin azaltılması, benzer proseslere uygulamaların sağlanması ile FMEA etkinliğinin ve verimliliğinin sağlanmasıdır.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

  • 2019 1.Versiyon Tasarım FMEA tekniğini öğrenebilecek,
  • Mevcut ürün üzerinde yapılan değişiklikleri uygulama aşamasında yaşanan hataların önüne geçebilecek,
  • Hatadan arındırılmış bir revizyon sürecini gerçekleştirmeye imkân kazanacak ve
  • Yeni ürün tasarımında da aynı analizlerle tasarım projesinin yönetilmesini sağlayabilecektir.

Son Yazılar

Kategoriler