Tanım

Bu eğitimde, Altı Sigma felsefesini ve Altı Sigma kurumsal davranış biçimini, karar mekanizmalarının içerisine katmanın avantajları uygulamalar yoluyla anlatılacaktır.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

 • 6 Sigma projelerinde yer alabilecek
 • Firma içerisinde iyileşmeler yapabilecek
 • Maliyet azaltma projeleri yürütebilecek
 • Vizyon oluşturabilecek ve

• Strateji geliştirebilecektir.

Eğitimin İçeriği

 • Giriş
 • 6 Sigma Nedir?
 • 6 Sigma ile Kalite ve Verimlilik
 • 6 Sigma DMAIC Döngüsü
 • 6 Sigma Organizasyonel Yapısı
 • 6 Sigma Uygulama Çalışmaları
 • 6 Sigma Vizyonu Sigma Seviyesi ile Kalitesizlik Maliyetleri Arasındaki İlişki
 • 6 Sigma Projelerinin Seçimi
 • 6 Sigma Proje Yönetim Modelinin Hayata Geçirilmesi
 • Yalın 6 Sigma
 • Uygulamalar

Son Yazılar

Kategoriler