Tanım:

Bu eğitimde katılımcılara; 3B yazıcı üretim yöntemleri, kullanım alanları, hangi yöntemin ilgili parça için doğru doğru olduğunun nasıl tespit edileceği bilgileri verilecektir.  Katılımcılar bunun yanında 3b yazıcıların geleceğimizi nasıl etkileyeceği, mevcut üretim yöntemlerinde farklılıklarının ne olduğu ve üretim sistemlerindeki değişimin bundan nasıl etkileneceği bilgilerinin de kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

3B yazıcıların üretim yöntemleri ve kullanım alanları hakkında bilgi edinecek ve ihtiyaç duyulması durumunda hangi yöntem ile prototip parçanın üretilmesi gerektiği konusunda karar verebilecektir.

Eğitimin İçeriği

 • 3B Yazıcı Nedir?
 • 3B Yazıcı Gelişim Süreci
 • 3B Yazıcı Üretim Yöntemleri
  • LOM – Laminer Nesne Modelleme
  • FDM – Sigortalı Biriktirme Modellemesi
  • SLA – Stereolitografi Aparatı
  • SLS – Seçici Lazer Sinterleme
  • Polijet
  • LENS – Lazerle Tasarlanmış Net Şekillendirme
  • Vokseljet / EcOne
  • Hibrit – 3D Yazıcı + CNC
 • Silikon Kalıplama
 • 3B Yazıcıların Kullanım Alanları
 • 3B Yazıcılar İçin Gelecek Öngörüsü
 • 4B Yazıcılar

Son Yazılar

Kategoriler