Yenilikçi Prototip Teknolojileri

Ürün geliştirme süreçlerinin en önemli adımlarından birisi prototip üretimidir. Doğrulama faaliyetleri için ihtiyaç duyulan prototip parçalara olan ihtiyaç her geçen gün azalmak ile birlikte henüz sıfırlanmış değildir. Bu azalmada en önemli etki sağlayan sayısal doğrulama yöntemlerindeki gelişmeler ve bu yöntemleri başarı ile uygulayan personel sayısındaki artış olmuştur. Fakat özellikle stil prototiplerine elle dokunmadan henüz vaz geçilememesi ve kanuni düzenlemelerdeki yenilikler ve zorlayıcılıklar prototip ihtiyacını istense de sıfırlayamadı.

Madem prototip üretimi sıfırlanamıyor o zaman prototip imalatının süresi kısaltılmalı ve maliyetleri aşağı çekilmeliydi. Bu amaca hizmet etmek üzere çok sayıda yöntem geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir. Bu yöntemlerin başında sadece ürün geliştirme sürecinde değil hayatın tüm alanlarında etkisi gittikçe artan 3B yazıcılar ile üretim gelmektedir. Hem metal hem de plastik parça üretiminde amaca uygun parçaları 3B yazıcı yöntemleri ile imal edebilmektedir. Fakat bu yöntemleri ile parça fiyatları oldukça yüksek ve çok sayıda parça üretilecek ise de üretim süresi uzun olabilir. Birçok sektörde ise 3B yazıcılardan alınan parçaların seri üretimdeki parçaları simüle etmesi konusunda endişeler yüksektir. Bu nedenle de bu parçalar fiziki doğrulama yapan testlerde kullanılmak yerine stil  çalışmalarında kullanılır.

Plastik prototip parçaların üretilmesinde yatırım maliyeti az olan seri üretim yöntemleri kullanılmaktadır. Termoforming (vakum kalıplama) yönetemi bu yöntemlerden birisidir. Enjeksiyon kalıpları ise daha kolay işlenen malzemelerden (alüminyum gibi) üretilerek prototip üretiminde kullanılabilir. Bazen de kompozit yöntemler ile üretilen kompozit parçalar plastik parçalar olarak kullanılmaktadır. Kullanımı ülkemizde son yıllarda gittikçe arttan bir başka yöntem ise silikon kalıplama yöntemidir. Plastik parçanın kalıbı silikon malzemesinden olan bu yöntemde 20 ile 30 arası parçayı bu kalıplardan almak mümkündür.

Sac metal prototip parçaların üretiminde ise genel uygulama mevcut seri üretimdeki kalıp setindeki derin çekme kalıbı ile prototip parça üretilip lazer kesme ile parça son durumuna getirilir. Bunun yanında kalıp malzemesi farklı (poliüretan, bizmut-kalay, 3B yazıcı, …) olan yöntemler mevcut olduğu gibi üzerinde çalışılan çok sayıda yöntem (artımsal şekillendirme, çok noktalı şekillendirme, dilimli sac kalıp, …) mevcuttur.

Tüm bu üretim yöntemlerine hakim iseniz ve prototipin nerede ve ne amaçla kullanılacağını biliyorsanız doğru üretim metodunu belirleyebilirsiniz. Prototip parçalar bazen sadece boyutsal doğrulama için bazen de testlerde kullanılmak için gereklidir. Doğru üretim yönteminin belirlenmesi daha az maliyet ile daha kısa sürede prototip parçanın üretilmesini sağlayacaktır.

Tüm bu üretim yöntemlerini ve doğru seçimin nasıl yapılacağını “Yenilikçi Prototip Teknolojileri Eğitimi” nde detayları ile bulabilirsiniz.

Bu yazıyı paylaşın!

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılarımız

2021-10-07T19:17:50+03:00
Go to Top