PROGRAMIN AMACI:

Globalleşen dünyada ürün satış fiyatlarını artık firmalar değil pazar belirlemektedir. Bu nedenle de firmaların ayakta kalabilmek için kar etmelerini sağlayacak tek seçenek maliyetlerini aşağıya çekmektir. Maliyetleri azaltma çalışmaları ürün tasarımı sürecinden başlayarak müşteriye ürün ulaştırılmasına kadar geçen tüm süreçleri kapsamaktadır. Tüm bu konularda firmalar yardımcı olabilecek yöntem ise yalın üretim teknikleridir. Yalın üretimi başarı ile uygulayan firmaların elde ettikleri başarılar tartışma götürmez şekilde ortadadır.

Bu programda yalın üretim teknikleri katılımcılara gösterilecek ve onların bu teknikleri uygulama, israfları görebilme ve ortadan kaldırma, süreçlere bütünsel bakabilme ve sürekli iyileştirme kültürü yetkinliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Yeni Mezunlar

Programa firmaların üretim alanlarında çalışmak ve üretim alanında kariyer yapmak isteyen yeni mezun mühendisler katılabilirler.

Program yalın üretim konusunda bir işletme çalışanının ihtiyaç duyabileceği TPM, 5S ve Değer Akış Haritası gibi teknik eğitimler yanında, Sunum ve İletişim Teknikleri gibi toplam 30 farklı eğitim içermektedir.

Firma Çalışanları

Programa firmaların üretim alanlarında çalışan veya firmalarında yalın dönüşüm sürecine öncülük etmek isteyen tüm firma çalışanları katılabilirler.

Program yalın üretim konusunda bir işletme çalışanının ihtiyaç duyabileceği TPM, 5S ve Değer Akış Haritası gibi teknik 20 farklı eğitim içermektedir.

Not: Buradaki eğitimler açık katılımlı programlar içindir. Programın firma özelinde düzenlenmesi durumunda firma ihtiyaçlarına göre eğitim başlıkları ve süreleri karşılıklı görüşülerek belirlenecektir.