PROGRAMIN AMACI:

İşletmelerin rekabet gücüne etki eden en önemli etmenlerden birisi sürdürülebilir ürün kalitesidir. Ürün kalitesini sürdürülebilir kılmak için birçok yöntem geliştirilmiştir. Geliştirilen bu yöntemleri başarı ile uygulamayan firmalar isteseler de istenilen sürdürülebilirliği yakalayamamaktadırlar. Bu bazen nihai müşterinin kaybı bazen de ana sanayi firmasının mevcut işi kesmesi veya yeni iş vermemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunlarla karşılaşmamak için firmalar bu teknikleri bilen ve başarı ile uygulayan çalışanlara ihtiyaç duymaktadırlar.

Bu programda katılımcılara sürdürülebilir bir kalitenin sağlanması için gerekli olan tekniklerin gösterilerek yetkinlik kazanmaları amaçlanmıştır.

Yeni Mezunlar

Programa şirketlerin kalite bölümlerinde çalışmak ve bu alanda kariyer yapmak isteyen yeni mezun mühendisler başvurabilirler.

Program kalite konusunda bir işletme çalışanının ihtiyaç duyabileceği APQP, ISO 9001 ve QFD gibi teknik eğitimler yanında, Sunum ve İletişim Teknikleri gibi toplam 28 farklı eğitim içermektedir.

Firma Çalışanları

Programa firmaların kalite bölümlerinde çalışan ve çalışmak isteyen tüm firma çalışanları yetkinliklerini yükseltmek için katılabilirler.

Program kalite konusunda bir işletme çalışanının ihtiyaç duyabileceği APQP, ISO 9001 ve QFD gibi teknik 20 farklı eğitim içermektedir.

Not: Buradaki eğitimler açık katılımlı programlar içindir. Programın firma özelinde düzenlenmesi durumunda firma ihtiyaçlarına göre eğitim başlıkları ve süreleri karşılıklı görüşülerek belirlenecektir.