PROGRAMIN AMACI:

Günümüze dördüncü endüstriyel devrim olarak da nitelendirilen dijital dönüşüm çok sayıda teknolojinin bir araya gelmesi ile gerçekleşmektedir. Globalleşen dünyada şirketler ayakta kalabilmek için verimliliklerini arttırmak ve kaynakları etkin kullanmak zorundadırlar. Dördüncü endüstriyel devrim de firmalara bu rekabet üstünlüğünü kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu sefer devrim sadece üretim alanlarında değil tüm süreçlerde yapılmak zorundadır. Bu nedenle de belirli bir meslek dalı ile sınırlı bir çalışma yeterli olmamakta çok sayıda meslek dalının beraber çalışmasını gerektirmektedir.

Bu programda amaç tüm süreçlerde yapılabilecek dijital dönüşüm çözümleri hakkında bilgi sahibi olup firmalarda bu süreçleri koordine edebilecek personellerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Yeni Mezunlar

Programa Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm konularında bilgi sahibi olmak isteyeni bu alanda kariyer yapmayı planlayan ve çalıştığı kurumda dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 süreçlerini yönetmek isteyen yeni mezun herkes için uygun bir programdır.

Program dijital dönüşüm konusunda bir işletme çalışanının ihtiyaç duyabileceği Büyük Veri, Siber Güvenlik ve MES Sistemleri gibi teknik eğitimler yanında, Sunum ve İletişim Teknikleri gibi toplam 34 farklı eğitim içermektedir.

Firma Çalışanları

Programa Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm konularında bilgi sahibi olmak isteyen, bu alanda kariyer yapmayı planlayan ve çalıştığı kurumda dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 süreçlerini yönetmek isteyen firma çalışanı herkes için uygun bir programdır.

Program dijital dönüşüm konusunda bir işletme çalışanının ihtiyaç duyabileceği Büyük Veri, Siber Güvenlik ve MES Sistemleri gibi teknik 20 farklı eğitim içermektedir.

Not: Buradaki eğitimler açık katılımlı programlar içindir. Programın firma özelinde düzenlenmesi durumunda firma ihtiyaçlarına göre eğitim başlıkları ve süreleri karşılıklı görüşülerek belirlenecektir.