Değişen Dünyada Mühendislik Eğitimi

Dünyada yaşanan hızlı değişim sanayi kuruluşlarının mühendislerden beklentileri de değiştirmiştir. Üniversitelerde sanayi partnerleri ile kurdukları danışma kurulları ile bu talepleri anlamaya ve müfredatlarına yansıtmaya çalışmaktadır. Fakat değişim hızının fazla ve sürekli artarak devam etmesi nedeni ile henüz sanayinin istediği mühendislerin üniversitelerden mezun olmasını yeteri kadar sağlanamamıştır.

Yapılan bu sunumda mühendislerin, firmaların istediği seviyeye ulaşmaları için nelere sahip olmaları gerektiği üzerinde durulmuştur. Ayrıca yeni mezun gençlerin firmaların istediği Ar-Ge merkezlerinde görev alabilmeleri için gerekli olan yetkinlikleri kazanabilmelerini sağlamayı amaçlayan Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı hakkında bilgi verilmiştir.

Bu yazıyı paylaşın!

Son Yazılar

Kategoriler

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılarımız

2020-06-22T13:26:46+03:00
Go to Top