Tanım

Artan rekabet ortamında firmalar, varlıklarını sürdürebilmek için, küresel pazarda rekabet etme yeteneğine sahip olmalıdırlar. Teknolojik yenilikleri, birikimleriyle birleştirerek ürüne dönüştüren ve ekonomik kazanç sağlayan kuruluşlar, rekabette önemli avantajlar elde ederler. Bu nedenle ürün geliştirme konusunda yürütülen çalışmalar firmaların gündeminde önemli bir yer tutar.

Ürün geliştirirken, öncelikle yeni ürün fikrinin oluşması için firma içerisinde uygun bir ortam oluşturulmalıdır. Gelen fikirlerin değerlendirilmesi ve yeni fikirlerin oluşabilmesi için pazardaki beklenti ve fırsatları takip edip analiz etmeli, müşterinin beklentileri değerlendirilmeli, teknolojideki gelişmelerin etkileri analiz edilmeli ve rakipler analiz edilmelidir. Patent ve regülasyonların sınırlamalarının getireceği fırsat ve tehditler de göz ardı edilmemelidir.

Ürünün satılabilir olması için proje gerçekleştirilmeden önce bu analizlerin yapılması unutulmamalıdır.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar; yeni ürün geliştirme çalışmasına başlamadan önce neler yapılması gerektiği bilgisine sahip olabilecektir.

Eğitimin İçeriği

  • Fırsatların Belirlenmesi
  • Proje Konusunun Tespiti,
  • Literatür Taraması
  • Müşteri Beklentilerinin Tespiti
  • Pazar Araştırması,
  • Rakip Analizi,
  • Ticari Değer Tespiti
  • Kıyaslama
  • Patent Taraması
  • Ürün Özelliklerinin Belirlenmesi

Son Yazılar

Kategoriler