Tanım

İşletmelerde rekabetçi kaliteyi arttırmak ve özellikle maliyetleri düşürmek için yapılan çalışmalarda karşılaşılan en önemli unsurlardan biri, makina ve ekipmanların arıza, duruş ve verimsiz çalışmalarından kaynaklanan kayıpların maliyetidir. Bu eğitimin amacı, üretim sisteminin verimini en üst düzeye çıkarmak için kayıpları, özellikle makina ve ekipman verimsizliğinden kaynaklananları, en aza indirmeye yönelik ilke ve yöntemleri aktarmaktır.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

TPM yöntemi, işletmelerinde uygulamaya alma ve sürdürülebilirliği sağlamak için gerekenler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Eğitimin İçeriği

 • TPM ve Tarihçesi
 • Otonom Bakım
 • Temel Hedefleri ve Sonuçları
 • Arıza Çeşitleri ve Sebepleri
 • Temel Faaliyetler ve Uygulama Plan
 • Genel, Günlük ve Otonom Kontroller
 • Proje Organizasyonu
 • Kontrol Standartlarının Belirlenmesi
 • Başarılı Olmak için Gerekli Faaliyetler
 • Faaliyet Panolarının Hazırlanması
 • Büyük Kayıplar
 • İş Kazalarının Önlenmesi
 • Toplam Ekipman Verimliliği (OEE)
 • Odaklanmış İyileştirme
 • Küçük Ekip Çalışmaları

Son Yazılar

Kategoriler