Tanım

Bu eğitimde,

  • Toplam Kalite Yönetimi anlayışının öğelerinin tanıtılması,
  • bir kuruluşta yer alan örgütsel, teknik ve kültürel sistemlerin, dengeli ve uyumlu bir şekilde yeni anlayışa göre nasıl dönüştürülebileceğinin anlatılması,
  • Toplam Kalite Yönetimi’ne uymakla bir kuruluşun neler kazanacağının (veya uygulamamakla neler kaybetmekte olduğunu) gösterilmesi,
  • rekabet gücü ve karlılıkta ne ölçüde artışlar olabileceğini örneklerle gösterilmesi

amaçlanmaktadır.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

Toplam kalite yönetimi hakkında bilgi sahibi olacak ve firmalarındaki uygulamara etkin katılım sağlayabilecektir.

Eğitimin İçeriği

  • Kalitenin Evrimi,
  • Toplam Kalite Yönetimi’nin Gelişimi ve Tanımı,
  • Toplam Kalite Yönetimi’nde Temel Yaklaşımlar,
  • Toplam Kalite Yönetimi’nde Kullanılan Yöntem ve Teknikler,
  • Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler,
  • EFQM Mükemmellik Modeli Bilgilendirmesi

Son Yazılar

Kategoriler