Tanım

Günümüzde teknolojideki değişim, tarihteki değişimi ile karşılaştırılamayacak ölçüde, hızlıdır. Bu değişim ürünlerin ömürlerini de kısaltmıştır. Ayrıca üretimdeki artışın oluşturduğu çevre kirliği nedeni ile getirilen sınırlamalar nedeni ile firmalar mevcut ürünlerini üretemez duruma gelmektedirler. Bu nedenle firmalar ayakta kalabilmek için değişimi ve teknolojiyi iyi takip etmelidir. Bunun yolu da sağlam bir teknoloji yol haritasına sahip olmaktır.

Teknoloji yol haritası, bir kuruluşun teknoloji girişimlerini, ürünlerini, hizmetlerini ve stratejilerini özetleyen bir rehberdir. Bu rehber bir işletmenin hâlihazırda kullandığı teknolojiyi, gelecekte nelere ihtiyaç duyacağını, risklerden ve maliyetli hatalardan nasıl kaçınacağını ve eski teknolojilerin nasıl yükseltileceğini ayrıntılı olarak açıklar.

İşletmelerin stratejisi ve hedefleri, teknoloji yol haritasının önemli bir girdisidir. Teknoloji yol haritası işletmelerin mevcut durumdan gelecekte olmak istedikleri noktaya ulaşmak için neler yapmalarının gösterildiği bir rehberdir.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

 • Teknoloji yol haritası kullanım amacı ve faydalarını,
 • Teknoloji yol haritası oluşturmayı ve çeşitlerini
 • Teknoloji yol haritasına uygun Ar-Ge projelerinin belirlenmesini
 • İşletmelerin yol haritalarını ve stratejilerini nasıl şekillendirmeleri gerektiğini

öğrenecektir.

Eğitimin İçeriği

 • Teknoloji Yol Haritası (TYH) Nedir?
 • Teknoloji Yol Haritasının Kullanımı ve Faydaları
 • Ülkemiz ve Dünyadaki TYH Takibi
 • Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Takibi
 • Müşteri İsteklerini Anlamak
 • Teknoloji, Patent Satın Almak veya Geliştirmek
 • Ar-Ge Projeleri Planlamak
 • Benchmarklar Gerçekleştirmek
 • İşe Alımlarda Özellikle Ar-Ge Uzmanları için TYH Uygunluk Aranması
 • İş Birlikleri Oluşturmak
 • Reaktif Değil, Proaktif Olmak.

Son Yazılar

Kategoriler