Tanım

Günümüzde teknolojiler, iş yapma şekilleri ve insan ihtiyaçları hızla değişiyor. Globalleşen dünya ile herşey daha fazla birbirine bağlı ve karmaşık bir şekilde birbirinden etkilenir bir duruma geldi. Değişen bu şartlara hem kişilerin hem de şirketlerin ayak uydurabilmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Firmalar ürün sattıkları pazardaki tüketici beklentilerini ve bu beklentilerdeki değişimleri iyi anlayarak ürün geliştirmek zorundalar. Dünyanın diğer bir ucunda bilmediğiniz bir şirket sizin rakibiniz olarak karşınıza çıkabiliyor. Bu nedenlerden dolayı şirketler ayakta kalabilmek için sürekli inovatif ürünler geliştirmek zorundalar.

Tasarım odaklı düşünme sistematiği, inovasyon fırsatlarını yakalamak, müşteri ihtiyaçlarına uygun yeni ürün veya hizmet süreçleri oluşturmak, mevcut süreçleri iyileştirmek, problemleri farklı bakış açıları ile çözmek için yaratıcı fikirler geliştirilmesine yarar. Üretimden pazarlamaya hem işletme süreçlerinin tüm fonksiyonlarına, gerçek hayatın birçok problemine değer katacak farklı bir perspektiften bakma imkânı kazanılması sağlar.

Son yıllarda başarılı birçok global şirket tarafından başarı ile uygulanan tasarım odaklı düşünme, doğru araştırmalar ile işe başlamayı, fırsat ve problem alanlarını kullanıcı perspektifinden doğru anlamayı, fikirleri üretip hızlı prototiplerle kullanılabilirlik testine sokulmasını ve bu sürecin sürekli kendini yinelemesini önerir.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

 • İnsan hayatına ve ihtiyaç tespitine empati ile bakabilecek
 • Mevcut sistem, süreç veya yaklaşımları önyargısız sorgulayabilecek
 • İnovasyon fırsatları yakalamak veya ihtiyaç analizlerine çözüm sağlayacak problemleri tanımlayabilecek, doğru formüle edebilecek
 • İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, ürünü veya süreci sıfırdan tasarlayabilecek veya yeniden yorumlayabilecek
 • Çözüm odaklı fikirler geliştirebilecek
 • Farklı disiplinlerden ilham alacak, çapraz ve stratejik düşünebilecektir.

Eğitimin İçeriği

 • Hayatımızı Etkileyen Önemli Değişimler
 • Tasarımın Farklılaşma ve Rekabetteki Rolü
 • Tasarım Odaklı Düşünme Prensipleri ve Aşamaları
 • Empati
 • Müşteri Odağından İnsan Odağına Yaklaşımı
 • Tüketicinin Hayatındaki Meraklar ve Hayaller
 • Ürün ve Hizmetlere Yön Verecek İlham Kaynaklarının Keşfi
 • Empati Haritası ve Zihin Haritalama Teknikleri Kullanımı
  • Analiz/Tanımlama
  • Doğru Sorularla İhtiyaç Analizi ve Gerekçe Saptaması
  • Müşteri Yolculuğu ve Paydaş Haritalarının Düzenlenmesi
  • Önceliklendirme ve Çözümleme
  • Yaratıcılık ve Fikir Geliştirme
  • Beyin Fırtınası Yöntemi ile Yaratıcı Fikirlerin Geliştirilmesi
  • HMW Açılımı
  • Alternatiflerden Ana Fikrin Seçimi
  • Prototip Aşaması
  • Ürün ya da Hizmetin Ne Şekilde Sunulacağının Netleştirilmesi
  • Tüketici İçin Anlam Yaratacak Hikayeleştirme Çalışmaları
  • Üretilen Çözümlerin Formülüzasyonu
  • Test Aşaması
 • Ürün Hakkındaki Farklı Görüş ve Yorumların Grup İçinde Alınması
 • Ticari Aşama Testler için Örneklem Belirleme

Son Yazılar

Kategoriler