Tanım

Bu eğitimde, katılımcılar SPC kullanım öncesi ve sonrasında yapılacaklar ve sağladığı faydalar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

 • SPC Terminolojisini anlayabilecek,
 • Temel İstatistik Bilgisine sahip olacak,
 • SPC Kavramlarını öğrenecek ve yorumlayabilecek ve
 • SPC Uygulayabilme becerisine sahip olacaktır.

Eğitimin İçeriği

 • Önleme ve Proses Geliştirme,
 • Normal Dağılım ve Normallik Testleri,
 • Değişkenler ve Niteliksel Veriler için Kontrol Kartları,
 • Stoplight Kontrol Kartları,
 • Proses Yeterlilik ve Performans Hesapları,
 • X ve R (Fark)’lerin Belirlenmesi
 • Makine Yeterlilik Hesapları Cm-Cmk
 • Proses Yeterlilik Hesapları Cp-Cpk
 • X-R Kartlarının Kullanımı
 • Ön Proses Yeterliliklerinin Analizi
 • Yeterlilik Sonuçlarının Yorumlanması
 • SPC Sonuçlarının İyileştirmeye Etkileri
 • SPC Sonuçlarının Numune Alma Teknikleri Üzerindeki Etkileri
 • SPC Sonuçlarının Ürün Prosesi Üzerindeki Etkileri
 • Örnek Uygulama ve Yorumlar

Son Yazılar

Kategoriler