Tanım:

SPC – İstatiksel Proses Kontrol (Statistical Process Control) üretim sürecini izleyerek kaliteyi ölçme ve kontrol etme yöntemidir. Kalite verileri ürün veya proses ölçümlerinden elde edilir. Toplanan veriler süreci değerlendirmek, izlemek ve kontrol etmek için kullanılır. Bir süreci izleyerek ve kontrol ederek, sürecin tam potansiyeline sahip olmasını sağlayabiliriz.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

  • SPC Terminolojisini anlayabilecek,
  • Temel İstatistik Bilgisine sahip olabilecek,
  • SPC Kavramlarını öğrenecek ve yorumlayabilecek ve
  • SPC Uygulayabilme becerisine sahip olabilecektir.

Son Yazılar

Kategoriler