Tanım

Bu eğitimde, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri tanıtılarak endüstriyel alanlar ile ilişkileri incelenecek; teknik altyapıların geçmişten günümüze olan gelişim süreci ve buna bağlı olarak artan pazar payı hakkında bilgi verilecektir.  Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerinin üretim, lojistik, eğitim başta olmak üzere pek çok sektörde endüstriyel süreçlere ait problemlere getirdikleri çözümler Türkiye’deki ve dünyadaki örnekleri ile sunulacaktır.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

Arttırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerini tanıyacak ve endüstriyel alanda bu teknolojilerden nasıl faydalanabileceklerini öğrenecektir.

Eğitimin İçeriği

  • Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Nedir?
  • Tarihsel Gelişim Süreçleri
  • Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Arasındaki Farklar Nelerdir?
  • Avantaj ve Dezavantajları
  • Hangi Durumda Hangisi Daha Üstün
  • Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Cihazları
  • VR ve AR Cihazları
  • VR ve AR Teknolojilerinin Hangi Alanlarda Kullanılıyor
  • Hangi Sektörlerde Uygulamalar Geliştiriliyor
  • Pazardaki Konumları

Son Yazılar

Kategoriler