Tanım:

Dünyada artan rekabet ortamında inovatif yeni ürünler üretmek çok önemli olmak ile birlikte yeni fikirlerin piyasaya erken çıkması da oldukça önemlidir. Şirketler, rakiplerinin benzer bir ürünü kendilerinden önce piyasaya sürmemesi için, her geçen gün, fikirden pazara çıkış sürecine kadar olan sürenin kısaltılması konusunda çalışmalar yapmaktadır. Özellikle uzun ürün geliştirme süreçlerine sahip sektörlerde bu durum çok önemli olmuştur. Fikirden pazara çıkış sürecine kadar olan sürenin kısaltılmasını sağlamanın en önemli adımı iyi bir proje yönetimi yapmaktır.

Müşterinin istediği kalite seviyesini en kısa sürede gerçekleştirmek gerekirken, proje maliyetlerini ve ürün maliyetlerini azaltmak da dikkat edilmesi gereken bir konudur. Karmaşık ve büyük bir üründe – örneğin otomobil – projede görev alacak ekipler tek bir yerleşkede olmadıkları gibi tek bir ülkede de olmayabilirler. Tüm ekibin senkronize bir şekilde çalıştığı, hata ve tekrarın az olduğu bir proje yönetimi gerçekleştirebilmek için proje yönetim araç ve yöntemlerini kullanmamız gereklidir.

Farklı proje yönetim metotları geliştirilse de en başarılı metotlardan birisi ABD’deki Project Management Institute’ün (PMI) proje yönetim metoddur. Bu eğitimde, PMI Proje Yönetimi aktarılacaktır.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

 • Planlamanın ve detay düşünmenin önemini kavrayabilecek,
 • Proje planlama sistematiğini kullanarak planlar yapabilecek,
 • Proje ve proje yönetiminin temel terminolojilerini açıklayabilecek,
 • Proje Yöneticisi ile ekibinin rol ve sorumluluklarını belirtebilecek,
 • Proje amaç ve kapsamını belirleyebilecek,
 • Proje ile ilgili faaliyetleri gruplandırarak proje planı oluşturabilecek,
 • Proje gelişimini takip ederek performansını ölçebilecek,
 • Proje planındaki sapmalar doğrultusunda riskleri yönetebilecek ve
 • Proje sonuçlarını değerlendirebilecektir.

Eğitimin İçeriği

 1. Proje Yönetimi Terminolojisi
  • Proje
  • Proje Yönetimi
  • Proje Yönetiminin Tarihçesi
  • Program
  • Portföy
  • Strateji
  • Proje Yönetiminin Başarı Kriterleri
  • Proje Paydaşları
  • Proje Yönetim Ofisi
  • Organizasyon Yapıları
 1. Proje Yönetiminde Kullanılan Standartlar ve Araçlar
  • Proje Yönetimi Standartları
  • Proje Yönetimi Sertifikaları
  • Proje Yönetimi Yöntemleri
  • Proje Yöneticisinin Yetkinlikleri
  • Proje Yönetimi Araçlar & Teknikler

3. Proje Yönetimi Süreçleri

  • Başlangıç Süreçleri
  • Planlama Süreçleri
  • Yürütme Süreçleri
  • İzleme ve Kontrol Süreçleri
  • Kapanış Süreçleri
 1. Proje Yönetimi Bilgi Alanları
  • Proje Entegrasyon Yönetimi
  • Proje Kapsam Yönetimi
  • Proje Zaman Yönetimi
  • Proje Maliyet Yönetimi
  • Proje Kalite Yönetimi
  • Proje İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Proje İletişim Yönetimi
  • Proje Risk Yönetimi
  • Proje Tedarik Yönetimi
  • Proje Paydaş Yönetimi
  • Proje Sonrası Durum

Son Yazılar

Kategoriler