Tanım:

İnovatif fikirler üreten ve bu fikirlerle yeni ürünler geliştirerek pazara sunan firmalar eğer kendilerini korumazlar ise çok kısa sürede taklit edilebilmektedirler. Büyük emek ve kaynak ayırarak geliştirdikleri ürünlerinin kopyalanarak pazarda haksız rekabet ile karşı karşıya kalmamak için patent, faydalı model veya marka tescilleri ile fikirlerini korumalıdırlar.

Firmalar yeni bir ürün geliştirme sürecine başlamadan önce muhakkak patent kontrolü yapmalıdır.  Patent kontrolü yapmayan firmalar ürünü pazara sürmeden önce veya sürdükten kısa bir süre sonra kendilerine açılmış bir dava ile karşı karşıya kalabilir ve geliştirdikleri ürünü satamayabilirler.

Her iki durumda da şirketlerin fikri haklar sürecini bilen bir ekip oluşturmaya ihtiyacı vardır. Bu ekip şirket içerisindeki buluş bildirimlerini değerlendirerek şirketin bu konudaki haklarını konuma altına almalıdır.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

  • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka ile ilgili temel bilgileri açıklayabilecek,
  • Patent sürecini yorumlayabilecek,
  • Patent başvurusu için buluş bildirim formu hazırlayabilecek,
  • Patent süreci ile ilgili hukuki hakları ayırt edebilecektir.

Son Yazılar

Kategoriler