Tanım

Bu eğitimin amacı katılımcılara, işletmelerde var olan sistemlerin sürekli gelişmesine odaklanan, KAİZEN felsefesinin ne olduğu ve nasıl uygulanabileceği hakkında detaylı bilgi aktarmak ve karşılaşılan problemlere etkili çözümler üretebilmek için neler yapılması gerektiği konusunda uygulamalı teknikler önermektir

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

Bir çalışma alanında iş analizi yaparak verimsiz operasyonları elimine edip değer yaratan operasyonları standardize edebilme becerisi kazanacaktır.

Eğitimin İçeriği

 • Kaizen Nedir?
 • Kaizen İşleyişi
 • İlgili Bölgenin/Postanın Seçimi
 • Çalışma Postasının Gözlemlenmesi
 • Toplanan Verilerin Analizi
 • Problemlerin Tespiti
 • İyileştirme Önerilerinin Hazırlanması
 • İyileştirme Önerilerinin Hazırlanmasında Genel Tavsiyeler
 • Hareketlerin İyileştirilmesi
 • Yürümelerin İyileştirilmesi
 • Çevrimsel Olmayan İşlemlerin İyileştirilmesi
 • İş Yüklemelerin İyileştirilmesi
 • Önerilen İyileştirmelerin Değerlendirilmesi
 • Bakım ile Görüş Alış – Verişi
 • Operatörlerle Görüş Alış – Verişi
 • Deneme (Uygulama)
 • Standardizasyon Önerileri
 • Yeni Operasyon Föyünün Yazılması

Son Yazılar

Kategoriler