Tanım

Bu eğitimde, katılımcıların ISO 14001 gereklilikleri ile ilgili bilgisini tazelemek, standardın AB çevre politikaları, çevre ilkeleri ve yasal gereksinimler bakış açısıyla anlaşılmasını sağlamak, çevre yönetim sistemi ile ilgili kabul edilmiş kriterlerin gözden geçirilmesi ve pratik uygulamalarla, katılımcıların uygulamaya yönelik deneyim kazanması amaçlanmaktadır.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

ISO 14001 çevre yönetim sistemini, bu sistemi devreye almak ve devreye alındıktan sonra sürdürülebilirliği sağlamak için yapılması gerekenleri öğrenecektir..

Eğitimin İçeriği

 • Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı ve Çevre Yönetim Sistemi Gerekliliği,
 • Çevre Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları,
 • ISO 14001:2015 Revizyonunun Getirdiği Yenilikler,
 • Çevre ile İlgili Mevzuat Hakkında Genel Bilgilendirme,
 • ISO 14001:2015 Standart Maddelerine Giriş,
 • Çevresel Etkiler ve Bu Etkilerin Değerlendirilmesi,
 • Çevresel Risklerin Belirlenmesi
 • Çevre Yönetim Planlarının Oluşturulması,
 • Çevre Yönetim Sistemi’nin Dokümantasyonu,
 • Çevre Yönetimi Denetimi,
 • Çevre Yönetimi Kapsamında Kaynakların Yönetimi,
 • Çevresel Yönetim Programı ve Gözden Geçirilmesi

Son Yazılar

Kategoriler