Tanım

Teknik Resim; endüstride makine parçalarının yapımı ve montajı için gerekli olan bütün bilgileri taşıyan, bir ölçek dahilinde ve belirli kurallara uygun olarak kâğıt üzerine çizilen resimdir. Teknik Resimler kabul edilen çizim kural ve metotlarını bilen ve uygulayabilen kişiler tarafından çizilebilir; tüm dünyadaki teknik personeller arasındaki ortak bir dildir. Tasarımcılar, üretimciler, kaliteciler, satınalmacılar ve prosesin tüm süreçlerinde görevli çalışanlar için teknik resim iletişimin temel şartıdır. Ayrıca müşteri – imalatçı ilişkilerinde doğru ve yeterli seviyede iletişim oluşturulmasını sağlar.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

Tüm iyileştirme/geliştirme faaliyetlerini kaynakları etkin şekilde kullanarak gerçekleştirmek için Politikaların Yayılımı aracını kullanabilecek, politika ve hedeflerin organizasyon içinde kırılımını gerçekleştirerek, şirket hedeflerinden takım hedeflerine kadar inebilecektir.

Eğitimin İçeriği

 • Politikaların Yayılımı (Hoshin Kanri) Nedir?
 • Politikaların Yönetimi
 • Zihinsel Modeller ve Politikaların Yayılımına Duyulan İhtiyaç
 • Hedefler – Yollar – Politikalar
 • Politikaların Yayılımının Amacı
 • Odaklanma
 • Hizalanma
 • Hızlı Tepki
 • Politikaların Yayılımının Bileşenleri
 • PUKÖ
 • Kısa, Orta, Uzun Vadeli Planların Hazırladığı Yönetim Süreçleri
 • Catchball (Paslaşma)
 • Yayılım Liderleri
 • Politikaların ve Hedeflerin Kırılımı
 • Yıllık Politikaların Yayılımın Sürecinin Adımları

Son Yazılar

Kategoriler