Tanım

Tasarımı gerçekleştirilen parçaların büyük bir kısmı birden fazla parça ile birleştirilerek bir bütün hale getirilmektedir. Parçaların birleşmesi ile elde edilen sistemin, fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için, parçalarının tek başına boyutsal toleranslar içerisinde kalması yeterli değildir. Bu parçaların bir araya getirilmesinde kullanılan aparatlar ve fikstürlerin de bu toleranslar içinde kalması gerekmektedir

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

Tolerans ve geometrik toleranslandırma hakkında bilgi sahibi olacak ve tasarımlarında kullanmaları gereken tolerans uygulanmalarını öğreneceklerdir.

Eğitimin İçeriği

 • Tolerans Kavramı, Gereksinimi, Çeşitleri ve Kullanım Alanları
 • Geometrik ve Boyutsal Toleranslar
 • Tolerans Sisteminin Kurulması
 • Toleranslandırmada Malzeme Özellikleri Değişimi
 • Temel Tolerans Tabloları ve Kullanımı
 • Toleranslandırma Standartları
 • Tolerans Bölgeleri ve Aralığı
 • Anma Ölçüsü, En Fazla Tanımı,
 • Tanım Gösterim ve Referans Gösterimi
 • Temel Toleranslandırma Kuralları Standardı Iso 8015
 • Geometrik Toleranslar Standardı Iso 1101
 • Tanımlanmış Referanslar Standardı Iso 5459
 • Konum Toleransları Standardı Iso 5458
 • Koniklik Tolerans Standardı Iso 3040
 • Geometrik Özellikler, Doğrusallık, Düzlemsellik, Dairesellik, Silindiriklik
 • Profil Toleransları, Paralellilik, Diklik, Açısallık, Ek Merkezlilik, Salgı, Eksen
 • Pozisyon Toleransları ve Uygulamaları
 • Geometrik Özelliklerin Parçalar ççin Değerlendirilmesi
 • Konum ve Pozisyon Toleransları Değerlendirme
 • Örnek Ürün Ağacı Toleranslandırma Uygulamaları

Son Yazılar

Kategoriler