Tanım

Bu eğitimin amacı, DOE metodunun veri ilişkileri analizinde, modellemede ve optimizasyon çalışmalarında kullanılmasını sağlamak üzere katılımcıları bilgilendirmek ve uygulama örnekleri ile de konuyu kendi alanlarında uygulayabilmelerine destek olmaktır.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

 • Deney tasarımı öncesinde, deney sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri belirleyebilecek,
 • Sonuçlarını yorumlayabilecek ve

Bu çalışmalarda kullanılan yöntemlerin neler olduğunu öğrenecektir

Eğitimin İçeriği

 • Deney ve Deney Tasarımı Tanımları
 • Deney Tasarımı Amacı
 • Deney Tasarımı Avantaj ve Dezavantajları
 • Yönetim Temelleri
 • Hipotez Testi
 • Bilimsel Yöntem
 • Tanımlayıcı İstatistik
 • Histogram
 • Serpilme Diyagramı
 • Yorumlayıcı İstatistik
 • Güven Aralığı
 • Z-Testi, F-Testi, T-Testi, Kappa Testi, Ki-Kare Testi
 • ANOVA
 • Deney Tasarım Teknikleri ve Adımları
 • Faktöriyel Tasarımlar
 • Tam Faktöriyel ve Kısmi Faktöriyel
 • Taguchi Ortogonal Seriler

Son Yazılar

Kategoriler