Tanım

Şirketler proje fikirlerini hayata geçirmek için kendi kaynakları dışında da kaynaklara ihtiyaç duymaktadırlar. Ülkemizde şirketlerin büyüklüklerine bağlı olarak değişmekle birlikte çok sayıda teşvik mekanizması bulunmaktadır. Türkiye’nin de katılımcısı olduğu AB kaynaklı fonların, özellikle de H2020 teşvik mekanizmasının, kullanılması firmalar için artı bir avantaj oluşturmaktadır. Bu fonlar, projelere hem maddi olarak; hem de uluslararası araştırma networklerinin içinde bulunulmasını sağlayarak destek vermektedir. Böylelikle, bu fonlardan faydalanan şirketler gelecekte ürün geliştirirken ortak şirketler bulmak için bir fırsat kazanmaktadırlar. Bununla beraber bu projelerdeki kurallar ve başvuru şekilleri Türkiye’deki teşvik mekanizmalarından oldukça farklıdır. Bu desteklerden yararlanmak isteyen firmaların bu konuda kendini geliştirmiş uzmanlara ihtiyacı vardır. Bu konuda çalışmak isteyen kişilerin de kendi networklerini oluşturmalarının onlara sayısız avantajı olacaktır.

Eğitim Hedefleri

Bu eğitim sonunda katılımcılar; Ülkemizdeki farklı destek mekanizmalarını bilecek ve farklı projeler için başvurabilecekleri destek mekanizmalarını öğreneceklerdir.

Eğitimin İçeriği

– TEYDEB (TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları)
– ARDEB (Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı)
– KOSGEB
– URGE/HİSER (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi)
– Kalkınma Ajansları

Son Yazılar

Kategoriler