Tanım

Bu eğitimin amacı, büyük veri ve buna bağlı oluşturulan teknolojik çözümlerin anlaşılması ve kullanım şekillerinin tartışılması, güncel olarak kullanılmakta olan büyük veri platformlarının gelişim süreçleri ve çözüm önerilerinin gösterilmesidir. Bu çerçevede büyük veri teknolojileri ve uygulamaları arasındaki farklılıklar irdelenecek, büyük veri incelemelerinde kullanılan platformların çeşitliliği, iş – modeli ve iş zekâsı özelinde farklı kullanım metotları gösterilecektir. Bu teknolojilerin günümüzde çeşitlilik gösteren kaynaklardan toplanan dağınık ve yapılandırılmış veri yapıları üzerinden bir araya getirilerek anlaşılması, uygulamaları ve buna bağlı çözüm önerileri gündeme getirilecek; Türkiye’de ve dünyada yer alan büyük veri uygulamalarının ve teknolojilerinin kullanım şekilleri gösterilerek elde edilen sonuçlar geniş bir bakış açısı ile tartışılacaktır.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

Büyük veri teknolojileri hakkında bilgi sahibi olacak ve işletmelerine uygun veri teknolojisini seçebilecektir.

Eğitimin İçeriği

  • Büyük Veri ve Teknolojilerinin Anlaşılması ve Kullanım Şekli
  • Büyük Veri Platformlarının Gelişim Süreci ve Çözüm Önerilerinin Anlaşılması
  • Büyük Veri Teknolojileri ve Uygulamaları Arasındaki Farklılıklar
  • Büyük Veri Platformlarının Çeşitliliği, İş – Modeli Ve İş Zekâsı Özelinde Farklı Kullanım Metotları
  • Büyük Veri Teknolojilerinin Dağınık ve Yapılandırılmış Veri Yapıları Üzerinden Anlaşılması, Uygulamalar ve Buna Bağlı Çözüm Önerileri
  • Güncel Büyük Veri Uygulamalarının Gösterilmesi ve Sonuçların Tartışılması

Son Yazılar

Kategoriler