Tanım:

Firmalar yaptıkları Ar-Ge çalışmaları sonunda elde ettikleri bilgiyi kamuoyu ile de paylaşmak isterler. Böyle yaptıkları çalışmanın Ar-Ge yönü hakkındaki şüpheyi ortadan kaldırırlar. Ayrıca yeni iş birlikleri ve müşteriler bulabilmek için yetkinliklerini ortaya koyarlar.

Bu paylaşım bazen makale olarak hazırlanıp dergilerde yayınlanır. Bazen de bildiri olarak sempozyum, konferans ve kongrelerde sunulur. Belirli bir disiplin ve formatta hazırlanması gereken bu yayınlar ile ilgili yeterli bilgi birikimine sahip olunmadığında firmalar bu imkanlardan faydalanamazlar.

Eğitim Hedefleri

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Makale ve bildiri hazırlama kriterlerini
  • Yayın için yapılması gerekenleri
  • Yayın aramayı nasıl yapacaklarını
  • Makale kaynaklarını
  • Bildiri sunumlarını nasıl yapmaları gerektiğini

öğrenebileceklerdir.

Son Yazılar

Kategoriler