Tanım

Şirketler proje fikirlerini hayata geçirmek için kendi kaynakları dışında da kaynaklara ihtiyaç duymaktadırlar. Ülkemizde şirketlerin büyüklüklerine bağlı olarak değişmekle birlikte çok sayıda teşvik mekanizması bulunmaktadır. Türkiye’nin de katılımcısı olduğu AB kaynaklı fonların, özellikle de H2020 teşvik mekanizmasının, kullanılması firmalar için artı bir avantaj oluşturmaktadır. Bu fonlar, projelere hem maddi olarak; hem de uluslararası araştırma networklerinin içinde bulunulmasını sağlayarak destek vermektedir. Böylelikle, bu fonlardan faydalanan şirketler gelecekte ürün geliştirirken ortak şirketler bulmak için bir fırsat kazanmaktadırlar. Bununla beraber bu projelerdeki kurallar ve başvuru şekilleri Türkiye’deki teşvik mekanizmalarından oldukça farklıdır.

Bu desteklerden yararlanmak isteyen firmaların bu konuda kendini geliştirmiş uzmanlara ihtiyacı vardır. Bu konuda çalışmak isteyen kişilerin de kendi networklerini oluşturmalarının onlara sayısız avantajı olacaktır.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

ellerindeki projeler için hangi AB fonlarından yararlanabileceklerini, nasıl başvuracaklarını ve proje sürecini nasıl yöneteceklerini öğreneceklerdir.

Eğitimin İçeriği

 • Ar-Ge Nedir?
 • Türkiye’deki Ar-Ge
 • Ufuk 2020 – H2020
 • Teknoloji Platformları ve Birlikler
 • Tübitak Ödül ve Teşvik Destekleri
 • EUREKA
 • EUROSTARS
 • İkili – Çoklu İş birlikleri
 • SME Instrument
 • Proje Ortağı Bulma Platformları
 • Diğer AB Destekleri

Son Yazılar

Kategoriler