Tanım:

Ülkemizde Ar-Ge merkezlerinin sayısı hızlı artmaktadır. Bu artış Ar-Ge konusunda deneyimli mühendislere olan ihtiyacı da attırmıştır. Yeterince deneyimli mühendisler bulunamaması istenilen projelerin hayata geçmesinde önemli bir engel olmaya devam etmektedir.

Bu nedenle Ar-Ge merkezlerinde yeni başlayan mühendislerin sürece hızla uyum sağlayabilmeleri veya Ar-Ge merkezlerinde görev almak isteyen genç mühendislerin tercih edilebilmeleri için bu eğitim hazırlanmıştır.

Bu eğitimi tamamlayan mühendisler Ar-Ge çalışmalarında daha başarılı olacaklardır.

Eğitim Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılar;

  • Ar-Ge merkezi performans değerlendirme kriterlerini öğrenebilecek,
  • Patent sürecine nasıl dahil olacağını kavrayabilecek,
  • Etkili sunum becerisinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenebilecek,
  • Bildiri ve makale hazırlamayı nasıl yapabileceğini öğrenebilecek,
  • İnovasyonun önemi ve neler yapabileceğini kavrayabilecek,
  • Risk analizi yapabilecek,
  • Proje yazma ve yönetimi becerisini ile
  • Problem çözme yetkinliği kazanabilecektir.

Son Yazılar

Kategoriler