Portfolio

OEE – Toplam Ekipman Etkinliği Eğitimi

2020-07-08T09:51:13+03:00

Tanım Eğitimimin amacı katılımcıların, OEE Toplam Ekipman Etkinliği yönteminin nasıl uygulanacağı, verimliliğe nasıl katkı sağlayacağı, hangi çalışmalara girdi teşkil edeceğini öğrenmesi amaçlanmıştır. Devamını Oku

Değer Akış Haritalama Eğitimi

2020-07-02T19:08:24+03:00

Tanım Eğitimimin amacı katılımcıların, Değer Akış Haritalama ile israfları görmek, belirlemek ve ortadan kaldırmak için neler yapılması gerektiğini öğrenmesi amaçlanmıştır. Eğitim Devamını Oku

Stres Yönetimi Eğitimi

2020-07-02T19:04:01+03:00

Tanım Eğitimimin amacı katılımcıların olaylara, konulara, kişilere ve çevrelerine farklı bir gözle bakmalarını sağlamak; stres ve öfke yönetimindeki algılarını değiştirmeleri ve kontrol etmeleri Devamını Oku

Sunum Teknikleri Eğitimi

2020-07-02T19:01:50+03:00

Tanım Eğitim süresince, sunum becerisinin bir bütün olarak ele alınması; sunum öncesinde, sunum sırasında ve sunum sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenler konusunda katılımcılara Devamını Oku

Yönetim Becerileri Geliştirme Eğitimi

2020-07-02T18:58:55+03:00

Tanım Yöneticilerin karşılaştıkları sorunlara koçluk yaklaşımıyla çözüm bulmayı amaçlayan bu eğtiimde, yöneticilik ve koçluk ile ilgili detaylı bilgileri uygulamalar yardımıyla aktarılması ve geri Devamını Oku

Zaman Yönetimi Eğitimi

2020-07-02T18:57:33+03:00

Tanım Eğitimimizin amacı katılımcılarımızın olaylara, konulara, kişilere ve çevrelerine farklı bir gözle bakmalarını sağlamak; zaman yöneti ile ilgili algılarını değiştirmeleri ve zamanlarını kontrol Devamını Oku

Liderlik ve Etkin Yöneticilik Eğitimi

2020-07-02T18:54:29+03:00

Tanım Yöneticililerin karşılaştığı sorunlara koçluk yaklaşımıyla çözüm bulmayı amaçlayan program, koçluk, ikna, delegasyon, motivasyon gibi yönetsel beceriler hakkında detaylı bilgiler vererek, uygulamalar yardımıyla Devamını Oku

6 Sigma Eğitimi

2020-07-02T18:16:13+03:00

Tanım Bu eğitimde, Altı Sigma felsefesini ve Altı Sigma kurumsal davranış biçimini, karar mekanizmalarının içerisine katmanın avantajları uygulamalar yoluyla anlatılacaktır. Eğitim Devamını Oku

DOE – Deneysel Tasarım Eğitimi

2020-07-02T18:12:09+03:00

Tanım Bu eğitimin amacı, DOE metodunun veri ilişkileri analizinde, modellemede ve optimizasyon çalışmalarında kullanılmasını sağlamak üzere katılımcıları bilgilendirmek ve uygulama örnekleri ile de Devamını Oku