Blog

Blog2020-06-22T13:47:55+03:00

İnovasyon Eğitimi

Günümüzde şirketlerin arttan rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri için en önemli konularından birisinin inovasyon olduğu bilinmektedir. Bu da şirketlerin inovasyon konusunda başarılı kişileri istihdam etmesine yol açmıştır. Bu sunumda Benim Adım Gelecek platformunda yer alan gençler için gerçekleştirdiğimiz inovasyon eğitiminde inovasyonun önemi üzerinde durduk ve inovatif bir kişi olmak için neler yapmaları gerektiğini konuştuk.

Geleceğin Teknolojileri

20 yüzyıl ile artmaya başlayan teknolojik değişim günümüzde hızını arttırarak devam etmektedir. önümüzdeki dönemde nasıl teknolojiler bizi bekliyor ve hayatımızı nasıl değiştirecek bunların bilinmesi çok önemli. Bir çok meslek önümüzdeki yirmi yılda ortadan kalkacak ve yerine farklı meslekler doğacak. Bu nedenle gelecek için hazı olmak oldukça önemli. Bu sunumda Benim Adım Gelecek platformundaki gençler ile birlikte Geleceğin Teknolojileri üzerine konuştuk ve bu teknolojiler için nasıl hazır olmamız gerekiyoru değerlendirdik.

Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı Hakkında Bilgiler

2016 yılından buyana Bursa'da başarı ile düzenlenmekte olan Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı 2019 yılından itibaren İzmir ve Kocaeli illerinde de düzenlenecek. Bu sunumumda nu programlara kimler başvurabilir, nasıl başvurulacak, seçin süreci nasıl olacak, eğitim yeri ve tarihleri nedir, eğitim başlıkları nelerdir, sertifika verilecek midir gibi soruların cevaplarını vermeye çalıştım. Yaklaşık 300 saatlik ve ücretsiz olan bu program yeni mezun mühendisler tarafından kaçırılmayacak bir fırsattır.

Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı (Gebze)

Yeni mezun mühendislerin Ar-Ge merkezlerinde görev alabilmeleri için ihtiyaç duyacakları eğitimleri içeren Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı 2019 yılından itibaren artık Gebze'de. Bu programa kimler nasıl başvuracaklar ve nasıl bir süreç sonrasında seçimler tamamalanacak ve program boyunca alacakları eğitimleri bu videomuzda paylaştık.

Kimler Ar-Ge Mühendisi Olmalı?

Günümüzün mühendislerinin çalışabileceği alanlardan birisi de firmaların Ar-Ge merkezleridir. Bu merkezlerde mühendis arkadaşları nasıl bir çalışma ortamı bekliyor onlardan bahsederek gençlerin doğru bir çalışma alanına katkı sağlamasını sağlamaya çalıştık. Mühendisler mezun olduktan sonra farklı alanlarda çalışabilirler. Mühendislik branşları gibi çalışma alanlarının seçimi de önemlidir. İnsan sevdiği alanda çalışır ise hem mutlu hem de başarılı olacağını unutmamalıyız.

Değişen Dünyada Mühendislik Eğitimi

Dünyada yaşanan hızlı değişim sanayi kuruluşlarının mühendislerden beklentileri de değiştirmiştir. Üniversitelerde sanayi partnerleri ile kurdukları danışma kurulları ile bu talepleri anlamaya ve müfredatlarına yansıtmaya çalışmaktadır. Fakat değişim hızının fazla ve sürekli artarak devam etmesi nedeni ile henüz sanayinin istediği mühendislerin üniversitelerden mezun olmasını yeteri kadar sağlanamamıştır. Yapılan bu sunumda mühendislerin, firmaların istediği seviyeye ulaşmaları için nelere sahip olmaları gerektiği üzerinde durulmuştur. Ayrıca yeni mezun gençlerin firmaların istediği Ar-Ge merkezlerinde görev alabilmeleri için gerekli olan yetkinlikleri kazanabilmelerini sağlamayı amaçlayan Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı hakkında bilgi verilmiştir.

Son Yazılar

Kategoriler

Go to Top