Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Sayısal Verileri

Ülkemizde uzun yıllardır Ar-Ge ekosistemini desteklemek için teknoloji geliştirme bölgeleri dışında, firma içlerinde kurulan Ar-Ge merkezleri için de teşvikler verilmektedir. Bu merkezlerin sayısı gün geçtikçe artmış ve Nisan 2021 sonu itibari ile 1229 adede ulaşmıştır. Ülkemizde 34 farklı ilde yer alan Ar-Ge merkezleri çoğunlukla beş ilde yoğunlaşmaktadır. Sanayinin yoğun olduğu bu iller dışında da birçok ilde firma içlerinde Ar-Ge merkezleri kurulsa da ülke geneline yayılması için de çalışmalara devam edilmesi gerekmektedir. Bunun için Ar-Ge merkezi kuran şirketlerin kazanımlarının sergilenmesi en önemli teşvik olacaktır. Ayrıca firmalar Ar-Ge merkezlerini kurduktan sonraki süreçte sürdürülebilirliği konusunda endişeler taşımakta ve bu merkezlerde çalışacak teknik personel bulma konusunda zorluklar yaşamaktadırlar.

                       

Ar-Ge merkezlerinin iller bazında dağılımı (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 05/2021)

Kurulan Ar-Ge merkezlerinin bazı sektörlerde yoğunlaştığı da görülmektedir. Ülkemizin kalkınma planları ile de uyumlu şekilde bazı sektörlerdeki Ar-Ge merkezi sayılarının arttırılması için özel çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Ar-Ge merkezlerinin sektör bazında dağılımı (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 05/2021)

Yine ülkemizdeki Ar-Ge ekosistemine katkı konulması adına firma içlerinde kurulan tasarım merkezleri de desteklenmeye başlanılmış ve Nisan 2021 sonu itibari ile sayıları 360 adedi bulmuştur. Fakat bu merkezlerde büyük çoğunlukla Ar-Ge merkezlerinin yoğun olduğu beş ilde toplanmıştır. Ülke geneline yayılımı henüz Ar-Ge merkezleri kadar çok olmamıştır.

Tasarım merkezlerinin iller bazında dağılımı (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 05/2021)

Tasarım merkezleri başta tekstil olmak üzere mühendislik, imalat ve makine sektöründe yoğunlaşmıştır. Bu merkezlerin ülke geneline yaygınlaştırılırken, hem sayılarının arttırılması hem de farklı sektörlerinde ilave edilmesi gerekmektedir.

Tasarım merkezlerinin sektör bazında dağılımı (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 05/2021)

Sonuç olarak ülkemizde kurulan Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin %74’ü beş ilde yoğunlaşmış durumdadır. Mevcut sanayi şirketlerinin bu illerde yoğunlaşması buna etki etmiştir. Fakat diğer şehirlerde özellikle sanayi odalarının öncülüğünde bu sayıların arttırılması gayretlerinin artması gerekmektedir.

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin iller bazında dağılımı (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 05/2021)

Hem mevcut merkezlerde görev alan personelin eğitimi hem de gerek bu merkezlerde ve yeni kurulacak merkezlerde görev alacak personelin yetiştirilmesinde hem üniversitelerimizin hem de sivil toplum kuruluşlarının yapacağı çalışmalar olduğu görülmektedir.

Ar-Ge ve tasarım merkezlerindeki çalışan sayıları (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 05/2021)

Bu yazıyı paylaşın!

Son Yazılar

Kategoriler

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılarımız

2021-10-07T19:05:00+03:00
Go to Top