PROGRAMIN AMACI:

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı ülkemizde gün geçtik artmaktadır. Artan bu merkezler için yeteri kadar Ar-Ge mühendisi mevcut değildir. Hazırlanan bu programlar ile hem yeni mezun mühendisleri bu merkezlere çalışmaya hazırlamak hem de mevcut Ar-Ge merkezi personelinin yetkinlik seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Program süresince yapılacak projeler ile katılımcıların birlikte çalışma, problem çözme, riskleri yönetme ve proje yönetim yetkinliklerinin arttırılması da hedeflenmektedir.

Program kendi işini kurmak isteyen genç girişimciler için de uygundur. Bu programda ürün geliştirmenin müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi sürecinden başlayarak tüm adımları üzerinde durularak başarılı bir ürünün pazara sunulması için yapılması gerekenlerde öğrenilecektir.

Yeni Mezunlar

Firmaların Ar-Ge / Tasarım merkezlerinde veya Ar-Ge bölümlerinde çalışmak isteyen yeni mezun tüm mühendis adayları için uygun bir programdır.

Program ürün geliştirme sürecinin başından sonuna kadar olan tüm süreçte ihtiyaç duyulacak Müşteri Odaklılık, FMEA ve TRIZ gibi teknik eğitimler yanında, Sunum ve İletişim Teknikleri gibi toplam 37 farklı eğitim içermektedir.

Ar-Ge Çalışanları

Firmaların Ar-ge / Tasarım merkezleri veya Ar-Ge bölümlerinde çalışan ve kendisini geliştirmek isteyen tüm mühendis adayları için uygun bir programdır.

Program ürün geliştirme sürecinin başından sonuna kadar olan tüm süreçte ihtiyaç duyulacak Müşteri Odaklılık, FMEA ve TRIZ gibi teknik 22 farklı eğitim içermektedir.

Not: Buradaki eğitimler açık katılımlı programlar içindir. Programın firma özelinde düzenlenmesi durumunda firma ihtiyaçlarına göre eğitim başlıkları ve süreleri karşılıklı görüşülerek belirlenecektir.