AB Projeleri

AB Projeleri

SpotTrack: Tamir Edilen Araçlardaki Nokta Kaynak Kalitesinin Otomotik Olarak Değerlendiren Cihaz Geliştirilmesi

Araç gövdelerinin üretimleri sırasında istenilen güvenlik ve kalite beklentilerinin karşılaşlanmasında yaygın olarak kullanılan nokta kaynağı kalitesi çok önemlidir. Üretici firmalar sürdürülebilir ve istenilen kalitede nokta kaynağı gerçekleştirebilmek için çok sayıda ekipman ve insan kaynağı kullanırlar.
Bu ekipmanlardan en önemlisi ise tahribatsız muayene imkanı sağlayan ultrasonik kaynak kontrol cihazlarıdır. Bu cihazlar oldukça pahalı ve yetişmiş eleman gerektirmektedir. Yani üretin araçta kaynak kalitesi güvence altına lınırken kaza yapmış araçlar için uygulanan bir yöntem yoktur. Bu araçlarda tahribatsız kontrol için yine ultrasonik kaynak kontrol cihazlarına ihtiyaç vardır. Fakat bu cihazları pahalı olması ve yetişmiş eleman gerekliliği nedeni ile servislerde kullanımı yok denecek kadar azdır. Bu projede bu açığı kapatmak için kaza yapmış araçların tamir sonrası güvenlik ve kalite beklentilerini karşılamak ve sigorta maliyetlerini azaltmak için bir cihaz geliştirilmesi hedeflenmiştir. Geliştirilen bu cihazın hedefi 3 kg ağırlığında olması, maliyetinin servislerin ulaşabileceği sınırlar içerisinde kalması ve kullanıcıya OK ve NOK bilgisi vererek kolay kullanım imkanı sağlaması olmuştur. Proje konsorsiyumu Vermon, Tecnitest, ACT, I&T Nardoni, TWI, KTU, CAB, Tofaş ve Karl Vella Group firmalarından oluşmuştur. Proje hedeflerine ulaşarak başarı ile tamamlanmıştır.

Destekleyen: AB FP7 Programı
Araştırma Alanı: Kobi Araştırma Yetenekleri
Dönemi: 2011-2013
İnternet Sitesi

AeroCeptor: İHA Kullanarak İşbirliği İçerisinde Olmayan Kara ve Deniz Taşıtlarının Durdurulması
İş birliği içerisinde olmayan kara ve deniz taşıtlarının insansız hava araçlarından faydalanılarak, manyetik alan, ağ atma, lastik patlatma gibi yöntemler kullanarak durdurulması

Destekleyen: AB FP7 Programı
Araştırma Alanı: İşbirliği Geliştirme
Dönemi: 2012-2015
İnternet Sitesi

X-Act: Geleceğin Fabrikasında Yüksek Hassasiyet Gerektiren İşlemlerde İçin Uzman İşbirlikçi Robotlar

Destekleyen: AB FP7 Programı
Araştırma Alanı: FoF-ICT-2011.7.1 “Akıllı Fabrikalar: Enerji farkındalığı, çevik üretim ve kişiselleştirme”
Dönemi: 2012-2015
İnternet Sitesi

AUTORECON: AUTOnomous co-operative machines for highly RECONfigurable assembly operations of the future
İş birliği içerisinde olmayan kara ve deniz taşıtlarının insansız hava araçlarından faydalanılarak, manyetik alan, ağ atma, lastik patlatma gibi yöntemler kullanarak durdurulması.

Destekleyen: AB FP7 Programı
Araştırma Alanı: Geleceğin Fabrikaları – Üretim Teknolojileri
Dönemi: 2012-2014
İnternet Sitesi

Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi
Ürün, Araç ve Grafik Tasarımı Eğitimi İçin Yenilikçi Yöntemler ve Teknolojiler

Proje Ortakları: Uludağ Üniversitesi, Bursa Reklam Ajansları Birliği ve İngiltere Huddersfield Üniversitesi
Dönemi: 2012
İnternet Sitesi