Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Eğitimi

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi, tedârik, üretim ve dağıtım sistemlerinde yapısal değişiklere gidilmesini gerektirmiştir. Etkin bir Tedârik Zinciri Yönetimi Sistemi kurmak, kaynakları en etkin bir biçimde kullanmak, verimliliği arttırmak, mâliyetleri azaltmak, plânlı, hızlı ve esnek bir tedârik, üretim ve dağıtımı gerçekleştirmek tedârik zinciri ve lojistik yöneticilerinin başlıca hedefleri arasındadır.

Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilgili kavramların, yönetim yaklaşımlarının, yönetim yapılarının ve tedarik zinciri yönetiminde kullanılan metot ve sistemlerin anlatımı ile katılımcıların tedarik zinciri yönetimi kavramını algılamaları ve tedarik zinciri yönetimi ile ilgili teknik ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.

Eğitimdeki Konu Başlıkları

 1. Tedarik Zinciri Nedir?
 2. Değer Zinciri, Lojistik Kavramları Ne Demektir?
 3. Değer Zinciri, Tedarik Zinciri ve Lojistik Kavramları Arasındaki Farklar
 4. Envanter Yönetimi
 5. Taşımacılık ve Dağıtım
 6. Hammadde / Yarı Mamul Tedariği
 7. Bilgi ve Veri Entegrasyonu
 8. Outsearching
 9. Envanter Yönetim Sistemleri
 10. Taşımacılık ve Dağıtım Yönetim Sistemleri
 11. Bilgi Paylaşım Yaklaşımları
 12. Tedarik Zinciri ve Entegrasyon
 13. Tedarik Zinciri Yönetimi’nde Taşımacılık ve Ürün Dağıtımı Yönetim Süreçleri
 14. Tedarik Zinciri Yönetimi’nde Depo Yönetim Süreçleri
 15. Tedarik Zinciri Yönetimi’nde Hammadde/Yarı Mamul Tedariği Yönetim Süreçleri
 16. Tedarik Zinciri Yönetimi’nde Bilgi ve Veri Akışı
 17. Tedarik Zinciri Yönetimi’nde Araç ve Ekipman Yönetimi
 18. Tedarik Zinciri Yönetimi’nde Envanter Yönetimi
 19. Tedarik Zinciri Yönetimi’nde Personel Yönetimi
 20. Tedarik Zinciri Yönetimi’nde Dış Kaynak Kullanımı ve Dış Kaynak Yönetimi
 21. Tedarik Zinciri Yönetimi’nde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 22. Tedarik Zinciri Yönetim Sistemlerine Genel Bakış
 23. Tedarik Zinciri Yönetimi’nde Bilgi Ağı
 24. Tedarik Zinciri Yönetimi’nde Kullanılan Teknolojiler ve Alt Yapılar
 25. Tedarik Zinciri Yönetimi Sistemlerinin Özellikleri
 26. Tedarik Zinciri Yönetimi Sistemlerinin Gereksinimleri
 27. Mevcut Tedarik Zinciri Yönetimi Sistemleri
 28. Taşımacılık ve Ürün Yönetim Sistemi Seçme ve Uygulama

Eğitimin Süresi: 2 Gün

Katılımcı Profili: Her düzeydeki çalışan

Tavsiye Edilen Katılımcı Sayısı: 12-20

Bana Ulaşın

 Araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi, fikri haklar yönetimi, ARGE merkezi faaliyetleri ve ARGE çalışanlarının gelişimi, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi, prototip parça ve araç üretimi, mockup üretimi, kompozit parça ve araç üretimi, 3 boyutlu yazıcılar, az sayıda saç parça üretim yöntemleri, silikon kalıplama konularındaki her türlü soru ve ihtiyacınızı benimle paylaşabilirsiniz.

 
 • Bursel Sitesi Yüzüncüyıl Mahallesi, Necip Hablemitoğlu Cd., 16120 Nilüfer/Bursa
 • 0 (532) 373 53 11