Hakkımda

Eğitim Hayatım

Uludağ Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 1984-1988 İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği, Yüksek Lisans, 1988-1991 Uludağ Üniversitesi, Makine Mühendisliği, Doktora, 1992-1999

İş Deneyimlerim

Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Araştırma Görevlisi
Oyak Renault, Kalite Problemleri Çözüm Grubu Mühendisi
Tofaş Montaj Metot Mühendisi
Tofaş Montaj Hattı IPK Sorumlusu
Tofaş Maliyet İndirim Grubu Teknik Sorumlusu
Tofaş ARGE Finisyon Tasarım Uzmanı
FIAT Çin NANYA Fabrikası Teknik Danışman
FIAT Çin NANYA Fabrikası Tofaş Ekip Lideri
Tofaş Üretim Teknolojileri Model Sorumlusu
Tofaş ARGE Prototip Ekip Sorumlusu
Tofaş ARGE Prototip Geliştirme Yöneticisi
Tofaş Elektrikli Araç Prototip Geliştirme Yöneticisi
Tofaş ARGE Gövde Tasarım Yöneticisi
Tofaş ARGE İleri Araştırmalar Yöneticisi
Tofaş ARGE Merkezi Sorumlusu
Tofaş ARGE Fikri Haklar Sorumlusu
Tofaş ARGE Araştırma Projeleri Başvuru ve Takip Sorumlusu
Tofaş ARGE ve Akademi Danışmanı

BUTEKOM Kompozit Mükemmeliyet Merkezi Müdürü

Uzmanlık Alanlarım

Prototip Parça ve Araç Üretimi Mokcup Üretimi Kompozit Parça ve Araç Üretimi 3Boyutlu Yazıcılar Az Sayıda Saç Parça Üretim Yöntemleri Silikon Kalıplama Araştırma Projelerinin Hazırlanması ve Yürütülmesi Fikri Haklar Yönetimi ARGE Merkezi Faaliyetleri

Verdiğim Eğitimler / Seminerler

Proje Yönetimi Otomotiv Kompozit Uygulamaları 3B Yazıcılar Otomotiv Sektörü Yeni Mühendislerden Ne Bekler? Otomotiv Sektöründeki Araştırma Alanları Otomotiv Ürün Geliştirme ve Prototip Üretimi Değişim Yönetimi Teknoloji Yönetimi Araç Performansı Fütürizm & Mühendislik

Araştırma Projesi Deneyimlerim

TÜBİTAK TEYDEB SANTEZ AB FP7 / 7.Çerve Projeleri H2020 / UFUK 2020 Leonardo da Vinci Üniversite BAP – Bilimsel Araştırma Projesi Erasmus+

Patentlerim

İsmail Durgun, “Bir Kalıp Üretim Yöntemi ve Bu Yöntemde Kullanılan Bir Karkas Yapı”, Ref. No. 6876.242, 14.07.2015 Besim Baranoğlu, İsmail Durgun, Hakan Kalkan, Sultan Serpil Erdönmez, Yiğit Uğurlu, “Prototip İmalatına Yönelik Değişken Ölçülendirilebilir Kalıp Seti”, Ref. No.16693/41, 27.12.2017 Besim Baranoğlu, İsmail Durgun, Hakan Kalkan, Sultan Serpil Erdönmez, Yiğit Uğurlu, “Prototip İmalata Yönelik Modüler Kalıp Seti”, Ref. No.16693/42, 27.12.2017

Verdiğim Dersler

Lisans Dersleri (Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü) Araç Mekaniği Otomotiv Mühendisliğine Giriş Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri (Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü) Gövde Tasarımı Otomotiv Tasarım, İmalat ve Proje Yönetimi Motorlu Taşıtlar Geliştirme

Tez Danışmanlıklarım

– “Optimal Job Distribution of Automobile Assembly Lines,” June 2000, Uludag University Faculty of Engineering in Industrial Engineering, Sc Thesis – “Product Change Process Analysis and Detection of Areas for improvement“, June 2000, Uludag University Faculty of Engineering in Industrial Engineering, Sc Thesis – “Automobile Assembly Lines IPK Application“, June 2000, Uludag University Faculty of Engineering in Industrial Engineering, Sc Thesis – “Comparative and Experimental Research Composite Materials and Manufacturing Processes”, June 2013, Uludag University Faculty of Engineering in Mechanical Engineering, Sc Thesis – “Numerical And Experimental Investigation Of Incremental Sheet Forming”, June 2014, Atılım University in Manufacturing Engineering, M.Sc Thesis – “Element Simulation Asssisted Tool Path Correction in Incremental Forming Processes”, Atılım University in Manufacturing Engineering, M.Sc Thesis

Üyelik ve Danışmanlıklarım

Alan Görev Süre
Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Kompozit Kümelenmesi Danışman 2016 –
Bursa Sanayi ve Ticaret Odası İleri Kompozit Malzemeler Mükemmeliyet Merkezi Yatırım Komite Başkanlığı 2016 –
OTEP-Otomotiv Teknoloji Platformu Eğitim Çalışma Grubu Başkan 2016 –
BUSİAD – Bursa Sanayici ve İş Adamları Derneği Eğitim Danışmanı 2016 –
MÜDEK – Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Denetçi 2016 –
TÜBİTAK KOBİ Stratejik Teknoloji ve Ürün Yönetimi Mentorü 2016 –
Mekanik Tasarım ve Üretim Dergisi Danışma Kurulu Üyesi 2013 –
Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İmalat Mühendisliği Danışma Kurulu Üyesi 2012 –
BUSİAD – Bursa Sanayici ve İş Adamları Derneği ARGE Mühendisi Yetiştirme Programı Koordinatörü 2016 –
IAEC – Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı Danışma Kurulu Üyesi 2016 – 2017
AVTECH – V. Uluslararası Otomotiv ve Araç Teknolojileri Konferansı Danışma Kurulu Üyesi 2015 – 2017
V. Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyumu ve Çalıştayları Düzenleme Kurulu Üyesi 2017
XX. Ulusal Mekanik Kongresi Yerel Organizasyon Komite Üyesi 2017