Dijital Dönüşüm Mühendisi Yetiştirme Programı

Ülkemiz sanayisinin biran önce sanayileşmesi gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilmek için bir an önce dijital dönüşüm gereklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için de öncelikle bu konuda yeterli olan yetkinliğe sahip çalışanlar gerekmektedir. Bu amaca hizmet etmesi amacı ile hızla artan Ar-Ge merkezleri için ihtiyaç olan yetişmiş mühendis adaylarının yetiştirilmesi amacı ile Bursa’da 4.yılına giren Otomotiv Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı bu yıl Kocaeli ve İzmir’de de yapılmaya başlıyor. Programa katılabilecek mühendislik branşları;

  • Bilgisayar Mühendisi
  • Elektrik Elektronik Mühendisi
  • Mekatronik Mühendisi
  • Yazılım Mühendisi
  • Endüstri Mühendisi

Bu mühendislik dallarında 4.sınıfı bitirmiş veya yüksek lisans yapan, çalışmayan adaylar başvurabilmektedir. Programa başvuranlardan YDS veya YÖKDİL sınavlarından 60 ve üzeri puan almaları beklenmektedir. Eğer bu sınavlara girmemişler ise yapılacak seviye belirleme sınavında en az B1 seviyesinde olmaları istenmektedir. Ayrıca lisans eğitimlerini %100 Ingilizce olarak tamamlayan adaylar bu sınavlardan muaftırlar.

Yabancı dil sınavını geçen adaylar Bursa’daki önemli firmaların insan kaynakları ve Ar-Ge bölümlerinden gelen yönetici ve uzmanlar tarafından mülakata tabi tutulmaktadır. Mülakatlar işe giriş mülakatları şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Yapılan seçmelerde başarılı olan adaylar 32 gün 196 saat süren programda 30 çeşit farklı eğitimi ücretsiz olarak yer almaktadır. Programa %80 devam sağlayan adaylar program katılım sertifikası almaktadır. Ayrıca katılım sağlanan herbir eğitim içinde eğitimi veren firma tarafından eğitim katılım sertifikası verilmektedir.

Share: