3D Yazıcı Yatırım Danışmanlığı

3D Yazıcı Yatırım Danışmanlığı

3D yazıcı yapmak isteyen şirketlere yatırım öncesinde hangi tür cihazları almalarının kendilerine nasıl bir katkı sağlayacağının değerlendirileceği danışmanlık hizmetidir. Yanlış bir yatırım ile yapılan yatırımın atıl kalmasını önleyerek maksimum faydanın elde edilmesini sağlamak hedeflenmektedir.

Günümüzde artan ARGE merkezleri ile yeni ürün geliştirme süreçlerinde 3D yazıcılara duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Ayrıca pazarlama, üretim ve kalite süreçlerinde de kullanım imkanlarının değerlendirilmesi gereklidir.

Fakat çok fazla çeşit ve boyutlarda olan bu cihazlardan hangilerinin uygun olduğunun belirlenmesi oldukça zorlu bir süreçtir. Cihazlar ise oldukça pahalı olup her satıcı kendi cihazının üstünlüklerinden bahsetmektedir. Bu nedenle firmaların bir dış gözün hangi makinaya yatırım yapmaları gerektiği ve hangi alanlarda nasıl fayda sağlayabileceklerinin değerlendirmesine ihtiyaçları vardır.

3D Yazıcı Yatırımı

Şirketlerin yatırım yapmak istedikleri 3 boyutlu yazıcı yatırımlarında doğru üretim metoduna ve boyutlarına sahip cihazın satın alınması için yapılan değerlendirmeyi içeren danışmanlık hizmetidir. Doğru yatırım ile firmanın atıl bir yatırım yapmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Günümüzde artan ürün geliştirme süreçlerine destek olması için 3D şirketlerin mevcut organizasyon yapısının, görev dağılımlarının ve kadrosunun; şirket hedef ve stratejileri ile uyumluluğunun değerlendirildiği danışmanlık hizmetidir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şirketin vizyonuna ve verimli çalışmaya daha uygun organizasyon yapısı tasarlanır. Mevcut kadronun tasarlanan yeni yapıyla uyumluluğu da gözden geçirilir.

Kurgulanan yeni organizasyon yapısının devreye alınmasına destek verilir.
Bu projeler; kısa sürede hızlı büyümüş veya yakın geleceğe dair büyüme planları olan şirketler, kurumsallaşmak isteyen aile şirketleri, iş süreçlerinde hedeflediği performansı yakalayamayan şirketler, kadrosunun sayıca veya yetkinlik olarak uygunluğundan emin olmak isteyen şirketler için uygundur. Benzer ihtiyaçlara sahip departman için de kısmi çalışmalar yapılabilmektedir.

Kurumun tüm yönleriyle mercek altına alınıp, pek çok konudaki gelişim ihtiyaçlarını ortaya koymaya fırsat yaratan projelerdir. Organizasyonel yapılanma yanında; süreç iyileştirme, çalışanların gelişim alanları, çalışanların memnuniyet ve bağlılıkları, insan kaynakları sistemleri ve kurum kültürü konularında tespitler ve aksiyon gereklilikleri de ortaya konulur. Şirket üst yönetimi ve proje ekibine, söz konusu alanlardaki iyileştirme önerilerine dair sürekli bilgi akışı sağlanır. Bu yönleriyle, kurumlarda “dönüşümü” tetikleyen çalışmalardır. Kurumların, geleceğe doğru; daha hazır bir kadro yapılanması ve daha verimli çalışan süreçlerle adım atmasını sağlar.

Bana Ulaşın

Prototip parça ve araç üretimi, mockup üretimi, kompozit parça ve araç üretimi, 3 boyutlu yazıcılar, az sayıda saç parça üretim yöntemleri, silikon kalıplama, araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi, fikri haklar yönetimi, ARGE merkezi faaliyetleri ve ARGE çalışanlarının gelişimi konularındaki her türlü soru ve ihtiyacınızı benimle paylaşabilirsiniz.

 
  • Bursel Sitesi Yüzüncüyıl Mahallesi, Necip Hablemitoğlu Cd., 16120 Nilüfer/Bursa
  • 0 (532) 373 53 11